На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

АНОТАЦІЯ

Н. А. Данілова

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Документи як засіб здійснення злочину

Санкт Петербург

Видавничий будинок «Вересень»

2002

УДК 343.37:343.382. (4(075.8) ББК67.404:67.52 я73 Д 183

Данілова Н. А.

Д 183 Особливості розслідування злочинів економічної спрямованості: Навчань. допомога. СПб.: Ізд. будинок «Вересень», 2002. 144с.

15ВК 5-94234-032-3

В учбовому посібнику проаналізовані найбільш вразливі фінансово-господарські операції, розглянутий порядок їх здійснення і документального оформлення, а також дані рекомендації по дослідженню документів з метою виявлення і доведення злочинів економічної спрямованості. Нарівні з питаннями дослідження документів автором розглядаються нормативні акти, регулюючі порядок ведіння і організацію бухгалтерського обліку, касових операцій, обліку труда і заробітної плати, розрахунків з використанням контрольно-касових машин, обліку матеріалів, валютних операцій і безготівкових розрахунків.

Книга призначена для слідчих, оперативних працівників всіх відомств, прокурорів, керівників і головних бухгалтерів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і видів здійснюваної діяльності, а також аудиторів, що здійснюють незалежну перевірку бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

УДК 343.37:343.382.4(075.8) ББК 67.404:67.52 я73

Рецензенти:

Рохлин В. И.- заслужений юрист РФ, доктор юридичних наук, професор;

Саржин Н. А.- прокурор Управління Генеральної прокуратури РФ в Північно-Західному федеральному округу, старший радник юстиції.

Автор

Данілова Наталья Мексеєвна - кандидат юридичних наук, доцент Санкт-Петербургского юридичного інституту Генеральної прокуратури Російської Федерації.

I8ВN 5-94234-032-3

йДанилова Н. А., 2002

- '- . '-*

й Видавничий будинок «Вересень», 2002

НА. Данилова

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ

ЗЛОЧИНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ

СПРЯМОВАНОСТІ

Документи як засіб здійснення злочину

Учбова допомога

Коректор Е. П. Крилова

Комп'ютерна верстка Т. Б. Макарової

Художнє оформлення обкладинки: В. Н. Шабанов

Видавнича ліцензія ИД № 02494 від 31 липня 2000 р.

Підписано в друк 29.04.2002 м. Формат 60x90 У16.

Друк офсетний. Усл. печ. л. 9,0.

Тираж 2000 екз. Замовлення № 10.

Видавничий будинок «Вересень»

198096, Санкт-Петербург, вул. Зенітників, д. 5.

Поштова адреса: 196105, Росія, Санкт-Петербург, а/я 216.

Телефон: 329-10-65 Відділ реалізації: 387-45-84

Друковане в друкарні ТОВ «Видавничий будинок «Вересень» 193148, Санкт-Петербург, вул. Седова, д. 13.