На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке судова влада і в чому її відмінність від влади законодавчої і виконавчої?

Які основні функції судової влади?

Що таке юрисдикція, юстиція, магістратура?

Яка основна структура судової влади і як вона закріпляється в конституціях різних країн?

Чим характеризується статус суддів?

Назвіть і охарактеризуйте основні судові системи.

Які конституційно-правові принципи організації і діяльність судової влади?

Що таке прокуратура і які її місце і роль в різних країнах?

Як Конституція РФ визначає основні принципи демократичної організації і діяльність судової влади в нашій країні?

У чому значення Федерального конституційного закону «Про судову систему Російській Федерації»?

Який статус суддів в РФ?

Як Конституція РФ і Федеральний закон про прокуратуру визначають суть, основні функції, принципи організації і діяльність прокуратури в нашій країні?

Що загального і в чому особливості конституційного регулювання питань прокуратури в Росії і зарубіжних країнах СНД?