На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Яке місце в системі правознавства займає наука конституційного права?

Яке співвідношення понять конституційного права як галузі права, як галузі правознавства і як учбової дисципліни?

У чому складається соціальна природа і суть конституційного права як галузі права?

Який об'єкт конституційного права як галузі права?

У чому специфіка конституційно-правових норм, інститутів і відносин?

Назвіть основні джерела конституційного права.

Який предмет науки конституційного права і в чому його відмінність від об'єкта вивчення цієї науки?

У чому складаються особливості методу науки конституційного права?

Чому важливо вивчати науку конституційної вдачі?

Які основні етапи, віхи і тенденція на історичному шляху зародження і розвиток державознавства?

Що характерно для сучасного етапу розвитку науки конституційного права, в тому числі і в Росії?