На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Яке місце займають і яку роль грають вибори?

Що таке виборче право? Що таке виборчі системи?

Що таке активне виборче право і пасивне виборче право?

Як в конституціях різних країн регулюються питання виборчого права?

Які основні принципи демократичного виборчого права?

Що таке мажоритарна виборча система і в чому її переваги і недоліки?

Що таке пропорційна виборча система і в чому її переваги і недоліки?

Що таке виборчий процес і які його основні етапи (стадії)?

Які місце і роль кожного з основних етапів виборчого процесу?

Що таке референдум і в чому складається його відмінність від всенародного опиту і всенародного обговорення?

Які основні види референдумів відомі?

Як конституційне законодавство різних країн регулює організацію і проведення референдумів?

Які основні принципи характеризують виборче право РФ?

У чому особливості виборчої системи РФ?

Як здійснюється виборчий процес в РФ?

Як конституційне законодавство РФ регулює питання організації і проведення референдуму в РФ?