На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Розділ IV. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ

У заключному розділі курсу, услід за розглянутими вище суттю держави і загальними формами його організації, з'ясовується конституційний механізм здійснення державної і інакшої публічної влади. Оскільки політичну владу в країні можуть здійснювати не тільки державні органи, але і недержавні органи місцевого самоврядування, остільки і вони повинні включатися в систему органів публічної влади в державі. У самому загальному вигляді структура органів державної влади, як відомо, передбачає її підрозділ на органи законодавчої, виконавчої і судової влади, що пов'язано із загальновизнаним демократичним принципом розділення влади і що визначає основну структуру і логіку викладу даного розділу учбового курсу. Але перш ніж перейти до конкретного розгляду місця і ролі кожного з цих основних елементів системи органів влади, необхідно з'ясувати загальні основи і шляхи їх формування.