Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке державний політичний режим і чим він відрізняється від інших державних форм?

Як конституційно закріпляються найважливіші риси державно-політичних режимів в різних країнах?

Яка сама загальна класифікація державно-політичних режимів і її головна основа?

Чим характеризується державно-політичний режим в країнах розвиненого демократизму?

Чим відрізняється ліберальний, або ліберально-демократичний державно-політичний режим?

Що таке авторитаризм і які його державно-політичні характеристики?

Що таке тоталітаризм і які його основні відмінні риси?

У якому співвідношенні знаходяться авторитаризм і тоталітаризм?

Приведіть конкретні приклади країн з авторитарними державно-політичними режимами як з історичного минулого, так з сучасності?

Чи Можна вважати тоталітаризм феноменом XX в.?

Чим характеризується державно-політичний режим сучасної Росії?

У чому виявляється суперечливий характер процесу переходу Росії від тоталітаризму до демократії?

Як конкретно виявляється демократичний характер державно-політичного режиму сучасної Росії?

Які перспективи подальшої демократизації політичного режиму в РФ?