На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Розділ 7. ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

Форма державного правління відображає переважно інституційно-статусну сторону в характеристиці державної влади країни. Іншою її специфічною і дуже важливою стороною є те, якими конкретними шляхами, коштами, методами і прийомами реалізовується державна влада. Вказівка на монархічну або республіканську форму державного правління, існуючу в даній країні, саме по собі не дозволяє судити, наприклад, про рівень демократизації державного життя в ній, про реальний стан і заходи забезпечення державою основних прав і свобод людини і громадянина і т. д. Саме ця остання, свого роду функціональна, управлінська грань в характеристиці державної влади тієї або інакшої країни знаходить своє вираження в її державно-політичному режимі. У зв'язку з цим частіше всією говориться, з одного боку, про країни розвиненої зрілої демократії і країни ліберальної демократії, а з іншою - про авторитарні і тоталітарні держави.