На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке форма держави і які компоненти вона включає?

Що таке форма державного правління?

Що таке монархія і які її найбільш характерні риси?

Як поділяють основні види монархій?

Що таке абсолютна монархія і які її основні риси?

Що таке дуалістична монархія і в чому її відмінність від абсолютної монархії?

Що таке парламентарна монархія і які її основні відмітні ознаки?

Приведіть конкретні приклади країн з різними видами монархічного правління.

Що таке республіка і які її основні різновиди?

Що таке президентська республіка і які її найбільш характерні риси?

Що таке парламентарна (парламентська) республіка і в чому її своєрідність?

Що таке змішана, полупрезидентская республіка і в чому її основні особливості?

Назвіть конкретні приклади країн, де затвердилися різні форми республіканського правління.

Яка республіканська форма правління в Россиї7

Яке співвідношення президентської влади і власті парламенту в Росії?

Чи Є Російська Федерація президентською або гюлупрезидент-ской республікою?