На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Розділ III. ДЕРЖАВА І ЙОГО КОНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ

Конституційне право як наука досліджує державу і його побудову як цілісну политико-правову систему. Третій розділ курсу конституційного права присвячується конкретній характеристиці загальних основ пристрою держави під точкою зору з'ясування його конституційно-правової суті і відповідних багатоманітних форм. У самому загальному вигляді ці проблеми вже зачіпалися в попередніх розділах, особливо при викладі основ конституційного ладу і прав людини і громадянина (див. гл. 3 і 4). Тут же належить безпосередньо і детально розглянути на основі аналізу конституційного законодавства такі найважливіші сущностние риси сучасних держав, як їх демократичний, правовий, соціальний і світський характер, а також їх головні форми: форми державного правління (монархії і республіка, їх різновид), державно-політичні режими (демократизм, авторитаризм, тоталітаризм) і форми политико-територіальної організації держави (унитаризм, автономизм, регионализм, федералізм і інш.). Абсолютно очевидно, що організація і діяльність держави багато в чому залежать не тільки від його суті, але і від його форм, оскільки вони не можуть бути однаковими, наприклад, у монархії і республіки або в унітарній і федеративній державах.