Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Яке місце займають питання конституційно-правового статусу особистості в конституційному законодавстві різних країн?

У чому значення і суть Загальної декларації прав людини ООН?

Яке співвідношення прав людини і прав громадянина?

Яка система основних прав і свобод людини і громадянина?

Що таке конституційно-правовий статус особистості і які його засади

в демократичній державі?

Що таке громадянство і які основні способи його придбання,

зміни і припинення?

Який конституційно-правовий статус іноземців, апатридів і біпатридів?

Що таке особисті (цивільні) права і свободи і як вони закріпляються в конституціях демократичних країн?

Що таке політичні права і свободи і які шляху їх конституційного закріплення і гарантування?

Як в конституціях демократичних країн закріпляються і гарантуються економічні, соціальні і культурні права і свободи особистості?

У чому складається новизна у визначенні і гарантуванні прав і свобод людини в Конституції РФ?

Як вирішується проблема громадянства в Конституції РФ?

Які особисті права і свободи гарантовані Конституцією РФ?

Якими основними політичними, економічними, соціальними і культурними правами володіє громадянин РФ?