На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 6 7 9 10 12 13 14 17 20 21 22 23 24 25 26 28 29

4.5. Векселі і податок на доходи фізичних осіб

Згідно з подп.3 п.1 ст. 212 НК РФ доходом платника податків, отриманим у вигляді матеріальної вигоди, є, зокрема, матеріальна вигода, отримана від придбання цінних паперів.

При реалізації організацією своєму працівнику або інакшому обличчю цінних паперів податкова база по доходу у вигляді матеріальної вигоди визначається як перевищення ринкової вартості цінних паперів над сумою фактичних витрат платника податків на їх придбання.

Згідно з подп.3 п.1 ст. 223 НК РФ дата фактичного отримання доходу в цьому випадку визначається як день придбання цінних паперів.

Згідно з п.1 ст. 224 НК РФ відносно доходів у вигляді матеріальної вигоди від придбання фізичною особою цінних паперів у організацій податкова ставка встановлюється в розмірі 13 відсотків.

Д-т 91 К-т 58/2 - переданий фізичній особі, наприклад, вексель, що реалізовується за договором купівлі-продажу цінних паперів по балансовій вартості, що рахується в організації;

Д-т 62 К-т 91 - купована вартість векселя згідно з умовами договору купівлі-продажу цінних паперів, пред'явлена до оплати фізичному особі-покупцю;

Д-т 91 К-т 99 - прибуток від реалізації векселя;

Д-т 50 К-т 62 - покупцем оплачена купована вартість векселя, згідно з умовами договору купівлі-продажу цінних паперів.

Якщо існує можливість утримання протягом звітного року податку на доходи покупця у вигляді матеріальної вигоди з будь-яких грошових виплат йому з боку організації:

Д-т 70 (76) К-т 68 - обчислена сума податку на дохід у вигляді матеріальної вигоди по ставці 13% з позитивної різниці між ринковою вартістю (номіналом) векселя і його купованою вартістю згідно з умовами договору купівлі-продажу цінних паперів на день передачі векселя;

Д-т 68 К-т 51 - обчислена сума податку перераховується до бюджету не пізніше за день (або, у відповідному випадку, наступного дня) фактичної виплати фізичному особі-покупцю грошових коштів (наприклад, зарплати), з яких був втриманий податок на доходи у вигляді матеріальної вигоди.

Якщо не існує можливість утримання протягом звітного року податку на доходи покупця у вигляді матеріальної вигоди (відсутність будь-яких грошових виплат йому з боку організації), то бухгалтерські проводки по численню і утриманню податку не робляться. Податкова база і обчислений податок передається на стягнення до податкового органу.

Приклад 1. 12 січня працівнику за договором купівлі-продажу цінних паперів переданий вексель номіналом 10000 крб., співпадаючий з його ринковою вартістю. У договорі встановлена купована вартість даного векселя в сумі 9500 крб. При цьому на балансі організації даний вексель рахувався в сумі 9200 крб. (по фактичних витратах на придбання).

Вексель оплачений працівником шляхом внесення грошових коштів в касу організації 15 січня в сумі 9500 крб.

31 січня працівнику за січень нарахована зарплата в сумі 7000 крб. Податкова база з урахуванням стандартного вирахування в розмірі 400 крб. становила 6600 крб. = 7000 крб.- 400 крб. Крім того, матеріальна вигода від придбання векселя становила 500руб. = 10000 крб.- 9500 крб. Сума обчисленого податку з доходу за січень по ставці 13% становила 923 крб. = (6600 крб. + 500 крб.) х 13%.

Працівнику належить до видачі на руки зарплати за січень 6077 крб. = 7000 крб.- 923 крб.

5 лютого з розрахункового рахунку отримані грошові кошти і працівнику видана зарплата за січень в сумі 6077 крб. У цей же день податок в сумі 923 крб. (по матеріальній вигоді і по зарплаті) перерахований до бюджету.

12.01.01. Д-т 62 К-т 91 + 9500 крб.

12.01.01. Д-т 91 К-т 58 + 9200 крб.

12.01.01. Д-т 91 К-т 99 + 300 крб.

15.01.01. Д-т 50 К-т 62 + 9500 крб.

31.01.01. Д-т 20 К-т 70 + 7000 крб.

31.01.01. Д-т 70 К-т 68 + 923 крб.

05.02.01. Д-т 70 К-т 50 + 6077 крб.

05.02.01. Д-т 68 К-т 51 + 923 крб.

Приклад 2. 12 січня фізичній особі за договором купівлі-продажу цінних паперів переданий вексель номіналом 10000 крб., співпадаючий з його ринковою вартістю. У договорі встановлена купована вартість даного векселя в сумі 9500 крб. При цьому на балансі організації даний вексель рахувався в сумі 9200 крб. (по фактичних витратах на придбання).

Вексель оплачений фізичною особою шляхом внесення грошових коштів в касу організації 15 січня в сумі 9500 крб.

Існує достатня упевненість, що в поточному календарному році вказана фізична особа не буде отримувати від організації грошових доходів.

Тому податок з матеріальної вигоди організацією не обчислюється, не утримується і до бюджету не перераховується. Відповідні відомості, проте, повинні бути передані до податкового органу.

12.01.01. Д-т 62 К-т 91 + 9500 крб.

12.01.01. Д-т 91 К-т 58 + 9200 крб.

12.01.01. Д-т 91 К-т 99 + 300 крб.

15.01.01. Д-т 50 К-т 62 + 9500 крб.