На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57

3.1. У якому розмірі нараховуються внески

Всі роботодавці повинні сплачувати у встановлені терміни і в належному розмірі страхові внески в ФСС, вести облік нарахувань страхових внесків, виплачувати певні види страхового забезпечення застрахованим особам при настанні страхових випадків (ст. 12 Закону N 165-ФЗ).

З 1 січня 2001 року страхові внески по державному соціальному страхуванню сплачуються в складі єдиного соціального податку (ЕСН). Порядок обчислення і сплати ЕСН встановлений розділом 24 НК РФ. Платити ЕСН повинні всі роботодавці, виробляючі виплати найманим працівникам.

Порядок визначення податкової бази по ЕСН визначений в статті 237 НК РФ. Податок розраховується щомісяця наростаючим підсумком з початку року окремо по кожному працівнику. Податковим періодом по єдиному соціальному податку є календарний рік (ст. 240 НК РФ). Згідно з статтею 241 НК РФ, єдиний соціальний податок обчислюється по регресивній шкалі ставок. Для платників податків - юридичних осіб встановлені такі ставки внесків в ФСС РФ в складі єдиного соціального податку:

- -

¦Податкова база на кожного окремого¦ Ставка внеску в ФСС РФ ¦

¦працівника наростаючим підсумком з початку¦ ¦

¦року ¦ ¦

¦-¦-¦

¦До 100 000 крб. ¦ 4% ¦

¦-¦-¦

¦Від 100 001 до 300 000 крб. ¦4000 крб. + 2,2% від суми, преви-¦

¦ ¦шающей 100 000 крб. ¦

¦-¦-¦

¦Від 300 001 до 600 000 крб. ¦8400 крб. + 1,1% з суми, преви-¦

¦ ¦перевищуючої 300 000 крб. ¦

¦-¦-¦

¦Понад 600 000 крб. ¦ 11 700 крб. ¦

- -

Приклад 1

За вересень 2002 року торгова організація "Соната" нарахувала заробітну плату працівникам в розмірі 140 000 крб. Інші виплати у вересні не проводилися. "Соната" не має права застосовувати регресивну шкалу для числення ЕСН.

Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування нараховані в наступних розмірах:

- на фінансування страхової частини трудової пенсії - 15 800 крб.;

- на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії - 3800 крб.

Розмір цих внесків бухгалтер "Сонати" визначив підсумовуванням внесків, нарахованих по кожному працівнику організації по тарифах, встановлених ст. 22 Федерального закону від 15 грудня 2001 р. N 167-ФЗ "Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації".

Внески у позабюджетні фонди бухгалтер нарахував так:

Дебет 44 Кредит 69-1 "Розрахунки по соціальному страхуванню"

- 5600 крб. (140 000 х 4%) - нараховані внески в ФСС РФ;

Дебет 44 Кредит 69-2-1 "Розрахунки по пенсійному забезпеченню"

- 39 200 крб. (140 000 х 28%) - нараховані внески до Пенсійного фонду РФ;

Дебет 69-2-1 Кредит 69-2-2 "Внески на фінансування страхової частини трудової пенсії"

- 15 800 крб.- нараховані страхові внески на фінансування страхової частини трудової пенсії;

Дебет 69-2-1 Кредит 69-2-3 "Внески на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії"

- 3800 крб.- нараховані страхові внески на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії;

Дебет 44 Кредит 69-3-1 "Розрахунки по обов'язковому медичному страхуванню. Федеральний фонд"

- 280 крб. (140 000 крб. х 0,2%) - нараховані внески до Федерального фонду обов'язкового медичного страхування;

Дебет 44 Кредит 69-3-2 "Розрахунки по обов'язковому медичному страхуванню. Територіальний фонд"

- 4760 крб. (140 000 крб. х 3,4%) - нараховані внески до територіального фонду обов'язкового медичного страхування.

Організація перерахує вказані внески на рахунок Федерального казначейства окремими платіжними дорученнями з вказівкою фонду, в який потрібно зарахувати внески.