Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57

11.1.3. Як оформити звіти про розрахунки по страхуванню від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань

У таблиці 8 розділу III розрахункової відомості укажіть:

- среднесписочную чисельність працюючих на підприємстві;

- суму виплат на користь працівників, на які нараховуються страхові внески;

- клас професійного ризику;

- розмір страхового тарифу по класу професійного ризику;

- знижки або надбавки до тарифу;

- розмір страхового тарифу з урахуванням знижок (надбавок).

Таблиця 9 містить інформацію про стан розрахунків між страхувальником і страхувальником.

По рядку 1 таблиці 9 відобразите залишок заборгованості перед Фондом на початок року (кредитове сальдо на початок звітного року по рахунку 69, субрахунок 1-2 "Розрахунки з ФСС по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань"). Якщо заборгованості немає, то в рядку 1 ставиться прочерк.

По рядку 2 укажіть суми внесків, нарахованих з початку року, в тому числі на початок кварталу і за звітний квартал (з розбиттям по місяцях).

У бухгалтерському балансі ці суми відбиваються кредитовими оборотами по рахунку 69-1-2 в кореспонденції з рахунками обліку витрат і інших джерел, за рахунок яких виробляються виплати застрахованим особам.

По рядках 3, 4, 5 укажіть суми донарахованих по актах перевірок (камеральних і виїзних) внесків, а також штрафів і пенею. У бухгалтерському обліку штраф і пені нараховуються так:

Дебет 99 Кредит 69-1-2

- нараховані штрафи і пені за невчасну сплату внесків в ФСС.

По рядку 6 показують суму не прийнятих до заліку виконавчим органом Фонду витрат страхувальника по страховому забезпеченню, зроблених з порушенням чинного законодавства, що відбивається страхувальником в актах перевірок.

По рядку 7 відобразите суми, отримані від виконавчого органу Фонду коштів (при їх недостатності) для покриття витрат страхувальника на виплату посібників по обов'язковому соціальному страхуванню.

Рядок 8 "Всього слідує до платежу" - це сума рядків 1-7.

По рядках 10-14 відбивається заборгованість Фонду перед страхувальником по наступних позиціях:

1) заборгованість на початок звітного року (дебетове сальдо по рахунку 69, субрахунку "Розрахунки з ФСС по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань");

2) зараховано витрат по обов'язковому соціальному страхуванню - усього з початку року, в тому числі на початок кварталу і по місяцях звітного кварталу;

3) перераховано внесків страхувальником з початку року, в тому числі на початок кварталу і по місяцях звітного кварталу (з вказівкою номерів і дат платіжних доручень);

4) перераховано пенею;

5) списано пенею.

По рядку 15 "Всього зараховано і сплачено" укажіть суму рядків 10-14.

Дебетове сальдо по рахунку 69, субрахунок "Розрахунки з ФСС по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань" на останню дату звітного періоду (заборгованість Фонду перед страхувальником), укажіть по рядку 9. Якщо вказаної заборгованості немає (тобто сальдо кредитове), то в рядку 9 поставте прочерк.

Кредитове сальдо по балансовому рахунку 69, субрахунок "Розрахунки з ФСС по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань", на останню дату звітного періоду (заборгованість страхувальника перед Фондом) відображають по рядку 16.

При цьому по рядку 17 потрібно відобразити в тому числі суму простроченої заборгованості, а по рядку 18 - суму не перерахованих пенею. Якщо у страхувальника заборгованості перед Фондом немає (тобто сальдо дебетове), то в рядку 16 поставте прочерк.

Таблиця 10 містить інформацію про кількість оплачених днів і суми (наростаючим підсумком з початку року):

- посібників по тимчасовій непрацездатності в зв'язку з нещасним випадком на виробництві і професійним захворюванням (в тому числі пострадавшим на іншому підприємстві);

- одноразових страхових виплат;

- щомісячних страхових виплат;

- оплати додаткових днів відпуску для проходження санаторно-курортного лікування (в тому числі пострадавшим на іншому підприємстві).

По рядку 10 таблиці 10 укажіть суму виплачених посібників.