На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57

11.1.1. Як оформити розрахунки по єдиному соціальному податку

Таблицю I "Розрахунки по єдиному соціальному податку" треба заповнити на основі записів в бухгалтерському обліку по рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", субрахунок 1 "Розрахунки по соціальному страхуванню". До цього субрахунку відкривають субрахунок другого рівня: 1 "Розрахунки з Фондом соціального страхування ОФ по єдиному соціальному податку".

По рядку 1 "Залишок заборгованості за страхувальником на початок року" треба відобразити залишок по кредиту рахунку 69-1-1 на початок звітного року. Цей показник протягом року залишається незмінним.

По рядку 2 "Нарахований єдиний соціальний податок (внесок)" в графі 3 покажіть суму нарахованого ЕСН в частині, що доводиться на ФСС РФ, з початку року, а в графі 1 - на початок кварталу і за звітний квартал (з розбиттям по місяцях).

У бухгалтерському балансі вказані суми відбиваються проводками:

Дебет 08, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44, 91, 96, 97, 99 Кредит 69-1

- нараховані внески в ФСС РФ.

По рядку 3 "Не прийнято до заліку виконавчим органом Фонду" укажіть суми, не прийняті до заліку витрат по державному соціальному страхуванню з початку року відповідно до актів ревізій і перевірок регіонального відділення (філії) Фонду.

По рядку 4 "Отримано від виконавчого органу Фонду на банківський рахунок у відшкодування зроблених витрат" треба записати суми грошових коштів, отриманих від виконавчого органу Фонду на свій розрахунковий рахунок в порядку відшкодування витрат, що перевищують суму нарахованого податку. У бухгалтерському обліку вказані суми відбиваються проводками:

Дебет 51 Кредит 69-1-1

- відшкодована сума перевищення витрат по соціальному страхуванню над нарахованими внесками.

По рядку 5 "Отриманий від податкового органу на банківський рахунок страхувальника повернення переплати по єдиному соціальному податку" відобразите суми грошових коштів, перераховані податковим органом на ваш розрахунковий рахунок як повернення зайво сплаченої суми єдиного соціального податку.

По рядку 6 "Всього" запишіть суму рядків з 1 по 5 таблиці 1.

По рядку 7 "Заборгованість за виконавчим органом Фонду на кінець звітного періоду" укажіть суму заборгованості за виконавчим органом Фонду на останню дату звітного періоду.

Ця сума відповідає дебетовому сальдо по субрахунку 69-1-1 в бухгалтерському балансі організації. Якщо така заборгованість відсутня, то по даному рядку ставиться прочерк.

По рядку 8 "Залишок заборгованості за виконавчим органом Фонду на початок року" відбивається сума заборгованості за регіональним відділенням Фонду на початок року, тобто дебетове сальдо по субрахунку 69-1-1 за станом на 31 грудня попереднього року. Цей показник протягом року не міняється.

По рядку 9 "Зараховано витрат на меті державного соціального страхування" в графі 3 укажіть зараховані витрати всього з початку року, в графі 1 - на початок кварталу і за звітний квартал (з розбиттям по місяцях). У бухгалтерському обліку вказані суми відбиваються проводками:

Дебет 69-1-1 Кредит 70, 73

- нарахована допомога за рахунок коштів соціального страхування.

По рядку 10 "Перерахований єдиний соціальний податок (внесок)" відобразите суми перерахованого єдиного соціального податку на особовий рахунок, відкритий в органах Федерального казначейства, з вказівкою дати і номера платіжного доручення. Одночасно представляються копії платіжних доручень, підтверджуючих перелік єдиного соціального податку.

У бухгалтерському обліку перелік внесків відбивається проводкою:

Дебет 69-1-1 Кредит 51

- перерахований з розрахункового рахунку єдиний соціальний податок в частині, що зараховується в Фонд соціального страхування.

По рядку 11 "Всього зараховано і сплачено" запишіть суму рядків з 8 по 10 таблиці 1.

По рядку 12 "Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду" укажіть заборгованість перед Фондом на останню дату звітного періоду, яка повинна відповідати кредитовому сальдо по субрахунку 69-1-1 в бухгалтерському балансі організації. Якщо така заборгованість відсутня, то по даному рядку ставиться прочерк.

У таблиці 2 "Зараховано витрат на меті державного страхування з початку року" розшифровується сума, вказана по рядку 9 таблиці 1. Всі суми в таблиці 2 (графа 4) треба показати наростаючим підсумком з початку звітного року. У графі 3 покажіть кількість днів виплат посібників і путівок.

У таблиці 2 страхувальник відображає витрати, зроблені на виплату:

- посібників по тимчасовій непрацездатності (рядок 1);

- посібників по вагітності і родам (рядок 2);

- посібників на період відпуску по догляду за дитиною до досягнення ним віку 1,5 року (рядок 3);

- посібників на поховання (рядок 4);

- посібників по догляду за хворим дитиною-інвалідом (оплата додаткових вихідних днів) - рядок 5;

- одноразових посібників жінкам, що встали на облік в ранні терміни вагітності, (рядок 6);

- одноразових посібників при народженні дитини (рядок 7);

- посібників на усиновлення дитини (за відпуск по вагітності і родам в зв'язку з усиновленням дитини) - рядок 8.

По рядку 9 записується сума рядків з 1 по 8 таблиці 2.

У розділі 2 таблиці "Оплата путівок на санаторно-курортне лікування і оздоровлення працівників і членів їх сімей" відбиваються витрати на повну або часткову оплату вартості путівок відповідно до встановлених нормативів і граничних асигнувань, виділених на ці цілі страхувальнику виконавчим органом Фонду.

По рядках 10 і 11 укажіть вартість придбаних і виданих путівок.

У розділі 3 "Оздоровлення дітей" показують ліміт асигнувань на оздоровлення дітей на поточний календарний рік, кількість і вартість путівок в дитячі оздоровчі табору (рядок 12), кількість і вартість путівок в санаторні табору (рядок 13).

По рядку 18 "Компенсація вартості невиданих путівок, в тому числі у разі неможливості їх надання" запишіть суму грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки особам, що мають право на отримання такої компенсації згідно з Законом РФ від 15 травня 1991 р. N 1244-1 "Про соціальний захист громадян, що зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС".

По рядку 19 "Разом" запишіть суму рядків з 10 по 18 таблиці 2. По рядку 21 "Всього витрат" укажіть суму рядків 9, 19, 20 таблиці 2.