Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57

10. Страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань

Страхові внески по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань встановлені Федеральним законом від 24 липня 1998 р. N 125-ФЗ.

Даний вигляд обов'язкового страхування передбачає:

- соціальний захист застрахованих і зацікавленість страхувальників в зниженні професійного ризику;

- відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю застрахованого при виконанні ним обов'язків за трудовим договором (контракту) і в інакших випадках, встановлених Федеральним законом N 125-ФЗ. Відшкодування проводиться шляхом надання застрахованій особі в повному об'ємі всіх необхідних видів забезпечення по страхуванню, в тому числі оплати витрат на медичну, соціальну і професійну реабілітацію;

- забезпечення запобіжних засобів по скороченню виробничого травматизму і професійних захворювань.

Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань здійснюють:

- юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, в тому числі іноземні організації;

- фізичні особи, що наймають працівників.

Обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань підлягають:

- фізичні особи, що виконують роботу на основі трудового договору (контракту), укладеного з роботодавцем-страхувальником;

- фізичні особи, осуджені до позбавлення свободи і що залучаються до труда страхувальником;

- фізичні особи, що виконують роботу за договором цивільно-правового характеру, якщо відповідно до цього договору страхувальник зобов'язаний сплачувати страхувальнику страхові внески. Якщо в договорі не передбачено, що роботодавець сплачує страхові внески, то відшкодувати працівнику частину втраченого заробітку повинен причинитель шкоди. Аналогічне положення діє відносно виплати частини авторського гонорару, на яку не нараховані страхові внески.

Страхувальник зобов'язаний застрахувати як російських, так і іноземних громадян і осіб без громадянства, якщо інакше не передбачене федеральними законами або міжнародними договорами Російської Федерації.

Об'єктом обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань є майнові інтереси фізичних осіб, пов'язані з втратою цими фізичними особами здоров'я, професійної працездатності або їх смертю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Професійна працездатність - здатність людини виконувати роботи певної кваліфікації, об'єму і якості.

Нещасний випадок на виробництві - подія, внаслідок якого:

- застрахований працівник отримав каліцтво або інакше пошкодження здоров'я при виконанні ним обов'язків за трудовим договором (або в інших перерахованих випадках) як на території роботодавця, так і за її межами під час проходження до місця роботи і повернення з роботи на транспорті, наданому роботодавцем;

- виникла тимчасова або стійка втрата професійної працездатності працівника, або його смерть, або необхідність перекладу застрахованого працівника на іншу роботу.

До нещасних випадків відносяться: травма (в тому числі отримана внаслідок нанесення тілесних пошкоджень іншою особою), гостре отруєння, тепловий удар, опік, обмороження, утопление, поразка електричним струмом, блискавкою, випромінюванням, укуси комах і плазунів, тілесні пошкодження, нанесені тваринами, пошкодження, отримані внаслідок вибухів, аварій, руйнування будівель, споруд, конструкцій, стихійних лих і інших надзвичайних ситуацій.

Професійним захворюванням є хронічне або гостре захворювання застрахованого працівника, виникле внаслідок впливу на нього шкідливого виробничого чинника (сукупності чинників) і спричинив- шиї тимчасову або стійку втрату працездатності працівника.

Міра втрати професійної працездатності виражається у відсотках стійкого зниження здатності працівника здійснювати професійну діяльність. Міру втрати працездатності можна представити у вигляді формули:

- - - - -

¦Професійна ¦ ¦Професійна¦ ¦Міра¦ ¦ ¦

¦працездатність ¦ ¦працездатність¦ ¦втрати ¦ ¦працездатності¦

¦після нещасного¦: ¦до нещасного¦ х ¦100% ¦ = ¦ ¦

¦випадку ¦ ¦випадку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- - - - -

Видами забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань є:

- допомога по тимчасовій непрацездатності;

- одноразова страхова виплата застрахованому працівнику або особам, що має право на отримання такої виплати в зв'язку зі смертю застрахованого працівника;

- щомісячні страхові виплати застрахованому працівнику або особам, що має право на отримання такої виплати в зв'язку зі смертю застрахованого працівника;

- оплата додаткових витрат, пов'язаних з пошкодженням здоров'я застрахованого працівника, на його медичну, соціальну і професійну реабілітацію.