Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57

7.2. Порядок придбання і видачі путівок

Рішення про те, придбавати чи ні путівки на санаторно-курортне лікування працівників, приймає освічена в організації комісія з соціального страхування. Працівник повинен подати в комісію заяву про бажання пройти санаторно-курортне лікування, а також медичний висновок за формою 070/у. У цьому ув'язненні необхідно указати захворювання працівника і профіль або найменування здравниць, в яких показано лікування і оздоровлення для профілактики вказаного захворювання. Медичний висновок може бути виданий тільки державною або муніципальною установою охорони здоров'я.

Оплата за рахунок коштів ФСС путівки на санаторне лікування дорослого з дитиною здійснюється по медичних свідченнях дитини у віці від 4 до 15 років включно. Комісія приймає рішення про те, чи придбавати путівки для заявників за рахунок коштів ФСС, і оформляє своє рішення протоколом. У своєму рішенні комісія керується внутрішнім положенням про порядок витрачання коштів соціального страхування.

Таке положення повинне бути розроблене на підприємстві. Крім того, комісія повинна враховувати, що окремі категорії громадян мають право на першочергове забезпечення путівками. Такими перевагами користуються, зокрема, ветерани війни, бувші неповнолітні в'язні концлагерей, донори.

За рахунок коштів ФСС організація може відшкодувати вартість путівки тільки своєму працівнику, а в санаторій для дітей з батьками - працюючому в даній організації родителю для спільного лікування з дитиною.

Працюючому інваліду I групи друга путівка на санаторно-курортне лікування для супроводжуючого його обличчя видається на умовах надання путівки інваліду.

Організації самостійно придбавають путівки за прямими договорами з санаторно-курортними установами за рахунок власних грошових коштів у випадках, коли вартість одного койко-дня в здравниці не перевищує вартості перебування в санаторно-курортній установі однієї людини в доби, встановленої федеральним законом на відповідний рік.

Якщо вартість путівки перевищує граничний розмір її оплати, то страхувальник має право придбавати такі путівки і в інших організаціях відповідно до чинного законодавства, регулюючого взаємовідносини між продавцем і покупцем.

Путівки на санаторно-курортне лікування і оздоровлення, заповнене за встановленою формою, видає бухгалтерія страхувальника. Путівка повинна бути видана не пізніше за термін, необхідний для своєчасного прибуття до місця санаторно-курортного лікування або оздоровлення.

Особа, що отримала путівку за рахунок коштів ФСС, після повернення із здравниці зобов'язано здати в бухгалтерію підприємства "Зворотний талон до путівки" або документ, його замінюючий, завірений підписом керівника і друком здравниці.

Відділення Фонду придбаває путівки за свій рахунок насамперед для страхувальників, що знаходяться на бюджетному фінансуванні або у важкому фінансовому положенні, що повинне бути підтверджене відповідними документами. Відділення Фонду придбаває путівки по заявках страхувальників, в яких повинні бути вказані найменування санаторно-курортних установ, профілі лікування і його терміни.

Відділення Фонду оплачує путівки тільки при дотриманні наступних умов:

- вартість одного койко-места в здравниці не перевищує вартості перебування в санаторно-курортній установі однієї людини в доби, встановленої Федеральним законом;

- тривалість санаторно-курортного лікування і оздоровлення відповідає термінам, встановленим законодавством.

Поки не затверджена нова форма, облік руху путівок потрібно вести в "Книзі обліку путівок в санаторії і будинки відпочинку" за формою N 13-ФСС. У книзі відбиваються такі показники:

1) в прибутковій частині:

- дата отримання путівки;

- номер накладний;

- від якої організації отримані путівки;

- найменування санаторію;

- номер путівки, термін путівки і її вартість;

2) у витратній частині:

- дата видачі путівки;

- кому видана путівка (основа, прізвище, цех (відділ), посада працівника);

3) отримано в сплату за путівку (дата сплати, номер квитанції, сума);

4) розпис працівника в отриманні путівки;

5) дата зворотного талона до путівки.