На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57

6.4. Як виплачується допомога на період відпуску по догляду за дитиною до півтори років

Згідно з статтею 256 Трудового кодексу РФ, відпуск по догляду за дитиною до досягнення ним віку трьох років надається жінці по її заяві. Відпуски по догляду за дитиною можуть бути використані повністю або по частинах також батьком дитини, бабусею, дідом, іншим родичем або хранителем, що фактично здійснює догляд за дитиною.

На період цього відпуску за працівником зберігається місце роботи (посада). Відпуск по догляду за дитиною зараховується в загальний і безперервний трудовий стаж, а також в стаж роботи по спеціальності. У стаж роботи для призначення пенсії на пільгових умовах вказаний відпуск не включається.

Працівникам, що усиновили дитину, за їх бажанням також надається відпуск по догляду за дитиною до досягнення ним віку трьох років.

За рахунок коштів державного соціального страхування виплачується допомога на період відпуску по догляду за дитиною до досягнення ним віку 1,5 року. Ця допомога призначається тому, хто фактично залицяється за дитиною.

Допомогу можуть отримувати мати, батько, інші родичі, хранитель. Допомога виплачується працівнику і в тому випадку, якщо він, знаходячись у відпуску по догляду за дитиною, працює на умовах неповного робочого часу або на будинку.

Якщо жінка знаходиться у відпуску по догляду за дитиною у віці до 1,5 року і в цей період у неї починається відпуск по вагітності і родам, то жінка може отримувати тільки одну допомогу по її вибору.

Розмір посібника з 1 січня 2001 року становив 200 рублів в місяць. До цього допомога виплачувалася в двухратном розмірі МРОТ. Так, в 2000 році ця сума становила 166,98 крб. (83,49 крб. х 2). З 1 січня 2002 року розмір посібника збільшений до 500 рублів в місяць.

ФСС РФ в своєму листі від 23 лютого 2001 р. N 02-18/05-1406 роз'яснив: оскільки дана допомога носить характер щомісячних виплат, то при зміні його розміру воно виплачується в новому розмірі, встановленому законодавством.

Приклад 5

Дитина народилася в 2000 році. Відпуск по вагітності і родам закінчився у матері 10 вересня 2000 року. З 11 вересня вона оформила відпуск по догляду за дитиною до досягнення ним 1,5 року.

Розмір посібника за вересень складе:

(166,98 крб.: 30 календарних днів у вересні) х 20 календарних днів відпуску у вересні = 111,32 крб.

З жовтня по грудень 2000 року робітниця отримувала допомогу в розмірі 166 крб. 98 коп. щомісяця.

З 1 січня 2001 року робітниця стала отримувати щомісячну допомогу в розмірі 200 крб., а з 1 січня 2002 року - 500 крб.

Відпуск у жінки закінчується 10 березня 2002 року. Розмір посібника за березень складе:

(500 крб.: 31 календарний день в березні) х 10 календарних днів відпуску в березні = 161,29 крб.

Розмір посібника не залежить від числа дітей, за якими здійснюється відхід. У регіонах, для яких встановлений районний коефіцієнт, допомога виплачується з урахуванням цього коефіцієнта.

Які документи є основою для виплати посібника? Перерахуємо їх:

- заява робітниці (працівника) про надання їй (йому) відпуску по догляду за дитиною у віці до 1,5 року;

- наказ керівника підприємства про надання такого відпуску;

- заява робітниці (працівника) про призначення посібника;

- копія свідчення про народження дитини.

Працівник, що усиновив дитину, для отримання посібника повинен представити наступні документи:

- заява про надання відпуску з вказівкою його тривалості;

- рішення або копію рішення суду про встановлення усиновлення дитини;

- копію свідчення про народження дитини;

- довідку з місця роботи (служби, навчання) чоловіка про те, що відпуск по догляду за дитиною ним не використовується і що чоловіка не знаходиться у відпуску по вагітності і родам. Вказана довідка надається у разі усиновлення дитини обома дружинами.

Рішення про призначення посібника приймається адміністрацією організації протягом 10 днів від дня подачі необхідних документів. Допомога виплачується щомісяця в поточному місяці за минулий в терміни, встановлені для виплати заробітної плати.

Допомога призначається, якщо звертання за ним пішло не пізніше шести місяців від дня досягнення дитиною віку 1,5 року. При звільненні з роботи (за винятком звільнення в зв'язку з ліквідацією організації) виплата посібника припиняється від дня, наступного за вдень звільнення з роботи.

Приклад 6

Після закінчення відпуску по вагітності і родам в 2002 році робітниця ТОВ "Марс" написала заяву про призначення їй допомоги на період відпуску по догляду за двома дітьми до досягнення ними віку 1,5 року.

Вона представила в бухгалтерію наказ про надання їй відпуску і копії свідчень про народження дітей. Районний коефіцієнт в регіоні становить 1,3.

Розрахуємо розмір місячного посібника:

500 крб. х 1,3 = 650 крб.

Щомісяця бухгалтер ТОВ "Марс" повинен робити такі проводки:

Дебет 69-1 Кредит 70

- 650 крб.- нараховано допомога за місяць;

Дебет 70 Кредит 50

- 650 крб.- виплачено допомога з каси організації.

Податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний податок, а також внески по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і по обов'язковому пенсійному забезпеченню на допомогу не нараховуються.