На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57

5.7. Правила нарахування посібника окремим категоріям працівників

1. Допомога по тимчасовій непрацездатності розраховується виходячи з фактичного заробітку за педагогічну роботу: вчителям, викладачам і вихователям, працюючим в школах, середніх спеціальних, професіонально-технічних і інших учбових закладах, а також прирівняним до них по оплаті працівникам.

Фактичний заробіток включає в себе:

- години педагогічної роботи, встановлена при тарифікації на день настання тимчасової непрацездатності або відпуску по вагітності і родам;

- додаткову оплату за педагогічну роботу, яка не вважається сумісництвом (виконання обов'язків класного керівника, перевірка письмових робіт учнів, завідування кабінетами, лабораторіями, відділеннями, керівництво предметними і цикловими комісіями, виробничим навчанням і практикою і т. д.);

- оплату за почасову роботу, оформлену у встановленому порядку і передбачену розкладом.

Педагогічним працівникам в дошкільних, позашкільних і інших дитячих установах враховується:

- заробітна плата за фактичне педагогічне навантаження по всіх місцях роботи;

- додаткова оплата за роботу, яка не вважається сумісництвом.

Керівникам і іншим працівникам вказаних установ, ведучим одночасно викладацьку або інакшу педагогічну роботу в тій же установі, допомога обчислюється виходячи з всього заробітку, включаючи оплату за години викладацької (педагогічної) роботи.

2. Допомога обчислюється виходячи з посадового окладу без урахування заробітку за педагогічну роботу наступним працівникам: ректорам, проректорам, завідуючим кафедрами, завідуючим учбовими відділами і іншим керівним працівникам, а також учбово-допоміжному персоналу вищих учбових закладів

Професорсько-викладацькому складу допомога обчислюється виходячи з посадового окладу без урахування додаткової оплати за виконання яких-небудь адміністративно-господарських обов'язків.

3. Працівникам медичних і фармацевтичних установ допомога обчислюється виходячи із заробітку за фактичне навантаження. При цьому враховуються всі місця роботи, а також додаткова оплата за роботу, яка не вважається сумісництвом. Це правило розповсюджується на працівників наступних установ:

- лікувально-профілактичних;

- санітарно-епідеміологічних;

- аптек;

- установ соціального забезпечення;

- дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей з недоліками розумового і фізичного розвитку;

- дитячих дошкільних установ;

- лікарсько-трудових експертних комісій і судово-медичної експертизи;

- суспільств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (тільки для сестер милосердя).

4. Творчим працівникам редакцій газет і журналів, видавництв, радіо, телебачення і інших організацій посібника по тимчасовій непрацездатності і по вагітності і родам обчислюються виходячи з фактичного заробітку з урахуванням авторської винагороди, виплаченого на даному підприємстві.

5. Допомоги по тимчасовій непрацездатності (по вагітності і родам) обчислюються виходячи із заробітку за період з січня поточного року до місяця настання непрацездатності (відпуски по вагітності і родам) працівникам, у яких в різні періоди роки зарплата різна. До цієї категорії працівників відносяться також члени екіпажів морського, річкового флотів і флоту рибної промисловості.

6. Працівникам, робочий час яких не піддається обліку, допомоги по тимчасовій непрацездатності (по вагітності і родам) обчислюються виходячи із заробітку за період з січня поточного року до місяця настання непрацездатності (відпуски по вагітності і родам). До таких працівників відносяться громадяни, працюючі на будинку, штатні заготівники сільськогосподарських продуктів, повторного і інакшого видів сировини, інші аналогічні категорії працівників.

7. Адвокатам, членам колегій адвокатів посібника по тимчасовій непрацездатності (по вагітності і родам) обчислюються за правилами, встановленими для працівників з відрядною платнею труда.

8. У членів артілей старателів для числення посібника береться заробіток, виплачений за промивальний сезон, і ділиться на число календарних днів в цьому періоді. Допомога видається одночасно з виплатою заробітної плати - остаточним розрахунком за сезон, за календарні дні в період непрацездатності.

9. Працівникам, направленим на сільськогосподарські роботи, а також для виконання роботи на іншому підприємстві із збереженням по основному місцю роботи заробітної плати (повністю або частково), допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюється виходячи із заробітку, який вони мали перед напрямом на вказані роботи. Виплачується допомога на загальних основах по основному місцю роботи.

10. Учнем і слухачам шкіл, курсів (учбово-курсових комбінатів по підвищенню кваліфікації, по пері підготовці і підготовці кадрів, інститутів і факультетів підвищення кваліфікації) посібника по тимчасовій непрацездатності (по вагітності і родам) видаються на загальних основах, якщо вони направлені на навчання організацією і за ними на період навчання збереглася заробітна плата (повністю або частково). Допомоги обчислюються виходячи із заробітної плати, що зберігається за ними на період навчання, без урахування стипендій.

11. Студенти і учні (в тому числі загальноосвітніх шкіл), зараховані на період проходження виробничої практики на оплачувані робочі місця, отримують допомоги по тимчасовій непрацездатності (вагітності і родам) за дні, що доводяться на період проходження практики.

12. Допомоги по тимчасовій непрацездатності (вагітності і родам) особам, осудженим до виправних робіт, обчислюються виходячи із заробітку за вирахуванням сум, призначених вироком суду.