На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57

5.1. У яких випадках видається допомога по тимчасовій непрацездатності

Положенням про порядок забезпечення посібниками встановлено декілька правил видачі посібників по тимчасовій непрацездатності. Розглянемо кожне з них.

1. Допомога видається з першого дня втрати працездатності і до її відновлення або до встановлення лікарсько-трудовою експертною комісією (ВТЕК) інвалідності працівника. Допомога призначається і в тому випадку, коли працівник в період встановлення інвалідності був звільнений.

2. При настанні тимчасової непрацездатності в період суперечки про правильність звільнення допомога видається, якщо працівник відновлений на роботі. При цьому допомога призначається від дня прийняття рішення про відновлення на роботі.

3. Особам, направленим на роботу після закінчення вищого, середнього спеціального або професіонально-технічного учбового закладу, аспірантури, клінічної ординатури, у яких тимчасова непрацездатність наступила до початку роботи, допомога видається від дня, призначеного для явки на роботу.

4. Якщо непрацездатність наступила під час проходження до місця роботи, то допомога видається в тих випадках, коли працівник на період проходження мав право на заробітну плату, добові або оплату витрат по переїзду.

5. При побутовій травмі допомога видається починаючи з шостого дня непрацездатність.

Приклад 1

У зв'язку з побутовою травмою В. В. Іванову з 14 по 27 червня 2002 року виданий листок непрацездатності. Допомога по тимчасовій непрацездатності йому призначено з 19 червня 2001 року.

6. Якщо побутова травма наступила внаслідок стихійного лиха (ураган, повінь, землетрус і т. п.) або з'явилася результатом анатомічного дефекту потерпілого, то допомога видається за весь період непрацездатності за загальними правилами.

7. При настанні тимчасової непрацездатності в період щорічного відпуску (основного або додаткового) допомога видається за всі дні непрацездатності, засвідчені лікарняним листком.

Приклад 2

ТОВ "Північний вітер" надало своєму працівнику Родіонову А. В. черговий щорічний відпуск з 6 серпня по 2 вересня 2002 року включно.

3 вересня працівник представив лікарняний листок в зв'язку із загальним захворюванням з 20 по 28 серпня. Бухгалтерія організації зробила розрахунок посібника по тимчасовій непрацездатності з 20 по 28 серпня. Відпуск Родіонову А. В. був продовжений на 9 календарних днів.

Родионов А. В. повинен приступити до роботи 20 вересня.

8. Якщо тимчасова непрацездатність виникла в період відпуску без збереження заробітної плати або під час відпуску по догляду за дитиною, то допомога не видається. Якщо по закінченні відпуску без збереження заробітної плати або частково оплачуваного відпуску по догляду за дитиною непрацездатність продовжується, то допомога видається з дня, коли працівник повинен приступити до роботи.

9. Допомога при санаторно-курортному (амбулаторно-курортному) лікуванні видається, якщо працівнику недостатньо чергового і додаткового відпусків для лікування і проїзду в санаторій і зворотно при умові, що путівка видана за рахунок коштів державного соціального страхування.

Допомога виплачується незалежно від того, за чий рахунок видана путівка, наступним особам:

- працівникам, хворим туберкульозом (при лікуванні в туберкульозному санаторії);

- працюючим інвалідам Вітчизняної війни I і II груп;

- інвалідам I і II груп, прирівняним у відношенні пільг до інвалідів Вітчизняної війни.

Порядок визначення терміну вказаного посібника представимо у вигляді формули:

- - - - -

¦Кількість ¦ ¦Кількість днів,¦ ¦Кількість ¦ ¦Кількість¦

¦днів санатор-¦ ¦необхідних для¦ ¦днів ежегод-¦ ¦днів, на¦

¦але-курортного¦ ¦проїзду (до¦ ¦ного відпуску¦ ¦яке ¦

¦(мбулаторно-¦ + ¦путівки, курсів-¦ - ¦(сновного і¦ = ¦видається ¦

¦курортного) ¦ ¦ки) і зворотне ¦ ¦дополнитель- ¦ ¦ ¦

¦лікування в са-¦ ¦ ¦ ¦ного) робіт-¦ ¦ ¦

¦санаторій ¦ ¦ ¦ ¦ника допомога ¦ ¦ ¦

- - - - -

При сумарному черговому відпуску, наприклад за 2-3 роки, віднімається вся його тривалість.

Якщо основний і додатковий відпуски використані працівником до від'їзду в санаторій, то допомога видається в тому ж порядку (тобто на кількість днів лікування і проїзду за мінусом днів використаного чергового відпуску), а на бракуючий час адміністрація оформляє працівнику відпуск без збереження заробітної плати.

Приклад 3

Тривалість щорічного відпуску працівника Іванова В. В. становить 28 календарних днів.

З 11 березня по 24 березня 2002 року Іванов В. В. частково використав відпуск в розмірі 14 календарних днів.

З 4 серпня 2002 року Іванову В. В. виділили за рахунок коштів соціального страхування путівку на санаторно-курортне лікування терміном на 24 календарних дня. Закінчення терміну лікування - 27 серпня. Проїзд в санаторій і зворотно займає 6 календарних днів: 1, 2 і 3 серпня - туди, 28, 29 і 30 серпня - зворотно.

Иванов В. В. оформив черговий відпуск (14 календарних днів, що залишилися ) з 1 по 14 серпня. Всього тривалість відпуску Іванова В. В. становила 28 календарних днів (14 + 14).

Використовуючи вищенаведену формулу, розрахуємо число днів, на яке працівнику Іванову В. В. потрібно видати допомогу по тимчасовій непрацездатності: 24 дн. + 6 дн.- 28 дн. = 2 дн.

Таким чином, Іванову В. В. буде виданий лікарняний листок на 2 дні - 15 і 16 серпня. На термін з 17 по 30 серпня Іванову В. В. буде наданий відпуск без збереження заробітної плати.

Необхідно звернути увагу на те, що допомога видається за весь час перебування в санаторії працівнику, якого на долікування направила медична установа.

Одному з працюючих батьків (хранителю або опікуну), виховуючому дитину-інваліда у віці до 16 років, допомога видається на весь період санаторного лікування дитини з урахуванням часу проїзду в санаторій і зворотна. При цьому необхідна наявність медичного висновку про необхідність індивідуального догляду за дитиною-інвалідом.

Допомога для лікування в туберкульозному санаторії виплачується в терміни, встановлені для виплати заробітної плати.

Допомога для лікування в санаторіях іншого профілю видається після повернення працівника з лікування і пред'явлення ним наступних документів:

- зворотного талона до путівки з вказівкою термінів перебування в санаторії;

- проїзних квитки(якщо дорога в один кінець займає більше доби).

10. Допомога в зв'язку з операцією по штучному перериванню вагітності видається в перші 3 дні тимчасової непрацездатності. Починаючи з 4-го дня виплата посібника продовжується у разах переривання вагітності по медичних свідченнях або при мимовільному аборті.

Також з 4-го дня видається допомога жінкам, у яких середньомісячна заробітна плата за 2 попередніх календарних місяця (для жінок - членів колгоспу - за попередній календарний рік) не перевищувала встановленого законом мінімального розміру оплати труда. У інших випадках, якщо тимчасова непрацездатність продовжується понад 10 днів, виплата посібника поновлюється з 11-го дня тимчасової непрацездатності.

Приклад 4

Петрової М. М. зроблена операція по штучному перериванню вагітності по медичних свідченнях. Лікарняний листок виданий робітниці з 10 по 24 вересня 2002 року. Петровой М. М. повинне бути виплачена допомога з 10 по 24 вересня.

Приклад 5

Сидорової А. А. зроблена операція по штучному перериванню вагітності. Лікарняний листок виданий робітниці з 10 по 24 вересня 2002 року. Допомога виплачується з 10 по 12 вересня і з 20 по 24 вересня.

11. Допомога по догляду за хворою дитиною у віці до сім років видається одному з батьків (інакшому законному представнику) або інакшому члену сім'ї за весь період амбулаторного лікування або спільного перебування з дитиною в лікарняній установі. Допомога по догляду за хворою дитиною у віці від 7 до 15 років видається на термін не більш 15 днів. По медичних свідченнях цей термін може бути продовжений при наявності відповідного медичного висновку.

Якщо родитель (інакший законний представник) знаходиться в черговому (додатковому) відпуску, а також у відпуску по догляду за дитиною (частково оплачуваному або без збереження заробітної плати), то допомога по догляду за хворою дитиною не видається.

12. При відпуску для догляду за хворим членом сім'ї (крім дитини до 15 років) допомога видається при дотриманні таких умов:

- відсутність відходу загрожує небезпекою для життя і здоров'я хворого;

- хворого члена сім'ї неможливо вмістити в лікарню;

- серед членів сім'ї немає іншої особи, яка може залицятися за хворим.

Допомога по догляду за хворим членом сім'ї видається не більш ніж за 3 календарних дня. Продовження терміну видачі посібника зверх 3 календарних днів можливе у виняткових випадках. Все залежить від тягаря захворювання члена сім'ї і побутової обстановки. Однак в загальній складності допомога може бути видана не більш ніж за 7 календарних днів.

Працівнику, що знаходиться в черговому або додатковому відпуску, відпуску по догляду за дитиною, вказана допомога не видається.

13. Допомога при карантині видається працівнику у випадках, коли його відчужують від роботи органи санітарно-епідеміологічної служби внаслідок заразливого захворювання осіб, що оточували його.

14. Якщо працівник внаслідок захворювання туберкульозом або професійного захворювання тимчасово непрацездатний на своїй роботі, але може без порушення нормального ходу лікування виконувати іншу роботу, то він тимчасово переводиться на іншу роботу. Переклад здійснюється по висновку лікарсько-консультаційної комісії (ВКК) або лікуючого лікаря (при відсутності ВКК). Вказаний висновок затверджує головний лікар лікувальної установи.

Якщо нова робота, на яку переведений працівник, оплачується нижче, ніж його колишня робота, то працівнику видається допомога по лікарняному листку за весь час перекладу, але не більш ніж за 2 місяці. Допомога обчислюється за загальними правилами. Однак розмір посібника разом із заробітком по роботі, що виконується не повинні перевищувати повного заробітку до перекладу.

При цьому розмір посібника, що виплачується не повинен перевищувати того посібника, який належав би працівнику, якби він не був перекладений на іншу роботу. Потрібно звернути увагу на те, що працівнику, перекладеному на іншу роботу внаслідок професійного захворювання, допомога видається тільки в тих випадках, коли він не має по чинному законодавству права на виплату підприємством різниці між колишнім заробітком і заробітком по новій роботі.

Якщо інша робота не була надана адміністрацією підприємства в термін, вказаний в лікарняному листку, то за пропущені дні допомога видається в загальновстановленому порядку.

15. При приміщенні в стаціонар протезно-ортопедичного підприємства допомога видається за весь час знаходження в стаціонарі і за час проїзду в стаціонар і зворотно.

16. Працівникам, зайнятим на сезонних і тимчасових роботах, допомога внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання видається на загальних основах, а внаслідок інших причин - не більш ніж за 75 календарних днів. Допомога у вказаному періоді видається тільки за робочі дні.

17. Працюючим інвалідам допомога по тимчасовій непрацездатності, крім випадків трудового каліцтва, професійного захворювання і захворювання туберкульозом, видається до чотирьох місяців підряд або п'яти місяців в календарному році. Якщо тимчасова непрацездатність у працюючого інваліда наступила внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, то лікарняний листок видається до видужання або до перегляду групи інвалідності.

18. Працюючим інвалідам (за винятком працівників, визнаних інвалідами внаслідок захворювання туберкульозом) при настанні тимчасової непрацездатності в зв'язку із захворюванням туберкульозом допомога видається до повного видужання або до перегляду групи інвалідності. При цьому термін лікарняного листка не може перевищувати 10 місяців підряд і 12 місяців в загальній складності протягом двох календарних років.

19. Працівникам, визнаним інвалідами внаслідок захворювання туберкульозом (при загостренні цього захворювання), допомога по тимчасовій непрацездатності видається не довше чотирьох місяців підряд і не більш п'яти місяців в календарному році.

20. Якщо непрацездатність наступила в період тимчасового припинення роботи, під час військового учбового або перевірочного збору, то допомога видається з дня, коли працівник по закінченні вказаного періоду повинен приступити до роботи.

21. Якщо непрацездатність наступила під час додаткового відпуску, наданого в зв'язку з навчанням в учбовому закладі без відриву від виробництва, то допомога видається від дня, наступного за закінченням додаткового відпуску, тобто коли працівник приступає до роботи.

22. Допомога не видається:

- за час проведення періодичного медичного огляду працівників у встановлених законом випадках;

- за час проведення медичного огляду при заклику на військову службу, в тому числі з приміщенням в стаціонар лікувальної установи;

- при настанні непрацездатності в період, коли працівник був відчужений від роботи з припиненням виплати йому заробітної плати (якщо непрацездатність продовжиться після допуску до роботи, то допомога видається з дня, коли працівник повинен приступити до роботи);

- працівникам, що умисно заподіяв шкоду своєму здоров'ю з метою ухиляння від роботи або інших обов'язків або що прикинувся хворими (раніше видані їм суми посібника підлягають стягненню в судовому порядку);

- при настанні захворювання або отримання травми внаслідок сп'яніння або дій, пов'язаного з сп'янінням, а також внаслідок зловживання алкоголем;

- при отриманні травм при здійсненні працівником злочину (при цьому особам, осудженим до виправних робіт, допомога видається на загальних основах; якщо працівник від'їжджає покарання по місцю колишньої роботи, то допомога видається в розмірах, визначуваних по стажу на початок відбування покарання);

- за час примусового лікування по визначенню суду (крім психічно хворих);

- за час знаходження під арештом;

- за час судово-медичної експертизи.

23. Комісія (уповноважений) з соціального страхування позбавляє допомоги працівників, які допустили наступні порушення:

- здійснили прогул без шанобливих причин безпосередньо перед настанням непрацездатності;

- порушили режим, встановлений для них лікуючим лікарем;

- не з'явилися без шанобливих причин в призначений термін на лікарський огляд або на огляд у ВТЕК.

У вказаних випадках виплата посібника припиняється з того дня, коли було допущене порушення, і на термін, що встановлюється комісією (уповноваженим).