На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22

style='margin-right:-247.6 pt' > ЗМІСТ

Введення 5

Розділ I. Постановка питання. Поняття- правових принципів 7 Розділ II. Невідворотність і індивідуалізація покарання -

найважливіші принципи радянського кримінального права 16 з 1. Проблема зв'язку між основними поняттями науки кримінального права - злочином і покаранням (загальне рішення) . .. 16

з 2. Діалектичний зв'язок загального і особливого в системі принципів радянського карного

права 27

з 3. Поняття невідворотності покарання . .. 32

- з 4. Поняття індивідуалізації покарання . . 49

Розділ III. Передумови невідворотності покарання і їх

законодавче закріплення в радянському уголов

ном праві 54

з 1. Загальні передумови 54

з 2. Спеціальні передумови невідворотності

юридичної відповідальності 61

з 3. Питання про закріплення спеціальних передумов юридичної відповідальності в нормах

інших галузей права 65

з 4. Про законодавче закріплення в, радянському карному праві спеціальних передумов

невідворотності покарання 69

Розділ IV. Передумови індивідуалізації покарання і їх

законодавче закріплення в радянському уголов

ном праві 81

Розділ V. Требованія відповідності покарання тягаря довершеного злочину і економії репресії

як принципи кримінального права 86

Розділ VI. Співвідношення основних принципів карного

права із загальноправовими принципами 93

Розділ VII. Основні принципи кримінального права і сущий- ,

ность попереджувальної функції покарання . . 101

з 1. Загальні зауваження 101

з 2. Суть попереджувальної функції на

казания 102

з 3. Про співвідношення попереджувального значення

невідворотності покарання і його тягаря . 115 Розділ VIII. Цілі покарання і роль основних принципів

радянського кримінального права в їх досягненні . 117