На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

3.1. Розрахунок норми амортизації при лінійному і нелінійному методах

Використовуючи дані нашого прикладу, розглянемо порядок нарахування амортзації лінійним і нелінійним методами.

Відносно комп'ютера і копіювального пристрою метод може бути самостійно вибраний підприємством. Обидва цих об'єкта були віднесені до третьої групи з терміном корисного використання від 3 до 5 років. Про порядок вибору конкретного терміну служби кожного об'єкта розділ 25 умовчує, тому, найвірогідніше, тут допускається застосування самостійності платника податків.

Визначений на основі яких-небудь обгрунтованих аргументів або рекомендацій фахівців конкретний термін повинен бути зафіксований для кожного основного засобу (оскільки зміна методу або терміну корисного використання не допускається ст. 259). Внаслідок його важливості для податкового обліку, доцільно відобразити даний показник як елемент податкової облікової політики.

Відмітимо, до речі, що НК РФ не містить заборони на використання різних методів амортизації для об'єктів, віднесених до однієї групи, а також не ставить методи амортизації, що обираються в залежність від яких-небудь критеріїв (раніше використаний метод амортизації для бухгалтерського обліку, використання прискореної амортизації і т. п.).

Нам представляється, що залежність від методу амортизації вартості, по якій основний засіб, що є у підприємства враховується для цілей оподаткування, економічно необгрунтовано. Правильніше було б встановити якийсь один варіант для обліку майна і надати підприємству організовувати лінійну або нелінійну амортизацію надалі, спираючись тільки на економічні міркування (особливість діяльності, вигляд основного засобу, умови господарювання і т. п.).

Приклад

Продовжимо розбір попереднього прикладу. Передбачимо, що ЗАТ "Актив" обрало для комп'ютера нелінійний метод з терміном корисного використання 3 року. Воно виходило з динаміки цін на обчислювальну техніку (швидке падіння цін на комлектуючий при випуску більш довершених) і зразкові темпи її морального застарення (вельми високі).

Для копіювального пристрою, враховуючи відносно повільний темп застарення, але досить інтенсивну експлуатацію, встановлений термін експлуатації в 4 роки і вибраний лінійний метод. Таким чином, комп'ютер повинен бути відображений в обліку по залишковій вартості, рівній: 20 000 крб.- 500 крб. (амортизація за IV квартал 2001 р.) = 19 500 крб. Враховуючи вибраний термін корисного використання, експлуатація комп'ютера буде продовжуватися 36 місяців, тобто щомісячна норма амортизації, розрахована по формулі пункту 5 статті 259 НК РФ, складе:

До = [2/36] х 100% = 5,56%.

При цьому дана норма буде кожний місяць застосовуватися до інакшого чисельного показника, оскільки вона розраховується від залишкової вартості, зменшуваної кожний місяць на суму щомісячної амортизації. Тому амортизація цього основного засобу за 2002 рік складе:

- -

¦Місяці 2002 р. ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦Разом ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Ост. вартість ¦19.50 ¦18.42 ¦17.39¦16.42¦14.65¦14.65¦13.83¦13.07¦12.34¦11.65¦11.01¦10.39¦9.83 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Аморт. в місяць ¦1.08 ¦1.02 ¦0.97 ¦0.91 ¦0.81 ¦0.81 ¦0.77 ¦0.73 ¦0.69 ¦0.65 ¦0.61 ¦0.58 ¦9.68 ¦

- -

Нагадаємо, що підприємство повинне буде перейти на лінійний метод амортизації комп'ютера, як тільки його залишкова вартість досягне 20 відсотків від ціни придбання, тобто 4000 крб. Однак до цього моменту пройде ще досить багато часу, тому даний податково-обліковий аспект ми в даному розділі зачіпати не станемо.

Відмітимо, що якби в цьому випадку законодавство дозволяло облік комп'ютера по первинній (відбудовної) вартості, то це мало що міняло б в щомісячній сумі амортизації. Так, за 2002 рік було б нараховано на 250 крб. амортизації більше, ніж в приведеному варіанті.