На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

9.3. Регістр-розрахунок залишку транспортних витрат

У частині показників, що заносяться в регістр розробники посилаються на "попередній розрахунок", маючи на увазі аналогічний розрахунок транспортних витрат за попередній період (місяць). Сума транспортних витрат і вартість придбаних товарів повинні бути запозичені в регістрі-розрахунку "Формування вартості об'єкта обліку", а вартість реалізованих товарів - знову в неіснуючому регістрі обліку вартості реалізованих товарів. Тобто, звісно, при бажанні можна зрозуміти, про який регістр йде мова, однак авторам розробки, заявленої як методологічне керівництво, слід би бути більш педантичними у відтворюванні ними ж введених назв і в адресах посилань. Останні чотири графи заповнюються на основі розрахунків по добре відомому підприємствам торгівлі алгоритму числення витрат звертання на залишок товарів. До речі, в світлі змісту статті 320 НК РФ досить гостро встає питання про рівність прямих витрат підприємств торгівлі і витрат по доставці купованих товарів до складу підприємства. У даному регістрі прийнята саме така позиція, хоч стаття 285 формально надає торговим організаціям право вибору між даним методом обліку і включенням транспортних витрат у вартість товарів, що придбаваються. Проте, на відміну від статті 320, даний регістр зовсім не претендує на те, щоб бути єдиним можливим варіантом для відображення витрат по доставці товарів, він усього лише підлягає застосуванню тими підприємствами, які враховують вказані витрати в складі витрат (витрат).

Графа 7 являє собою результат обчислення по формулі: гр. 4 + гр. 5 - гр. 6 (хоч ми могли, не обчислюючи, взяти цей результат з попереднього регістра).

Середній відсоток виходить від ділення суми граф 2 і 3 на суму граф 6 і 7. У нашому прикладі ця сума складе:

(5000 + 6000): (59 200 + 36 800) = 0,11456, або 11,46%.

Показник графи 9 відображає суму прямих витрат, що відносяться до залишку товарів на складі на кінець місяця, і формується щомісяця множенням середнього відсотка на суму залишку товарів на складі на кінець місяця (11,46% х 36 800 крб.).

Сума прямих витрат, що відносяться до витрат поточного місяця, формується шляхом віднімання суми прямих витрат, що відносяться до залишку товарів на складі на кінець місяця, з суми прямих витрат, що доводяться на залишок товару на складі на початок місяця і здійснених в поточному місяці.

Простіше говорячи, величину, що заноситься в графу 10, ми отримаємо після наступного обчислення: гр. 2 + гр. 3 - гр. 9.

На цифрах буде такий результат:

5000 + 6000 - 4217, 28 = 6782,72 крб.

Ця сума буде занесена в рядок 170 додатку 2 до листа 02 Декларації по податку на прибуток.

Регістр-розрахунок залишку транспортних витрат

- -

¦Дата ¦Сума прямих ¦Сума ¦Залишок ¦Сума ¦Сума ¦Залишок ¦Серед- ¦Сума прямих ¦Сума прямих ¦

¦опе- ¦витрат, ¦транспо-¦товар ¦товарів, ¦товарів, ¦товарів на¦ний ¦витрат, ¦витрат, ¦

¦ра- ¦ртних ¦, що доводиться ¦на ¦приобре- ¦реализова-¦склад на ¦про- ¦що відноситься до ¦що відноситься до ¦

¦ции ¦на залишок ¦витрат¦складу ¦тенних в ¦нних в ¦кінець ¦цент ¦залишку товару¦витрати ¦

¦ ¦товару на ¦поточного¦на ¦поточному ¦поточному ¦місяця ¦ ¦на складі на ¦поточного місяця¦

¦ ¦складі на ¦місяця ¦початок ¦місяці ¦місяці ¦ ¦ ¦кінець місяця ¦ ¦

¦ ¦початок місяця¦ ¦місяця ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦31.03.02¦5000 крб. ¦6000 ¦30 000 ¦66 000 ¦59 200 ¦36 800 ¦11,46%¦4217, 28 ¦ ¦

¦ ¦ ¦крб. ¦крб. ¦крб. ¦крб. ¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

Гладишева Ю. П.