На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

9.2. Регістр обліку вартості товарів, списаних в звітному періоді

Як джерело інформації для граф 1-4 виступають первинні документи (для граф 1, 3 і 4 також може використовуватися Регістр обліку операцій вибуття майна (робіт, послуг, прав)). Ціна одиниці, як вказує інструкція в зразковій таблиці, береться з Регістра-розрахунку ціни одиниці товарів (по методу середньої собівартості). Відразу попереджаємо, що читач може не намагатися виявити цей регістр в Інформаційному повідомленні, бо його там немає зовсім, а ціна одиниці товарів розраховується в попередньому з розглянутих нами регістрів. Це сприймається як дезинформація. Інші графи заповнюються розрахунковими показниками.

Звертає на себе увагу також той факт, що вельми близький за формою і змістом регістр, що відображає показник вартості списаних сировина (матеріалів), по-перше, виявився зовсім в іншій групі (проміжних розрахунків), по-друге, містить інформацію про реквізити документа, що послужив основою для списання. Можна сперечатися про необхідність або ненужности такого показника для відображення руху товарів, однак факт залишається фактом, і витратні накладні в такій якості в податковому обліку товарів використати не потрібно.

Записи в регістрі проводяться за кожним фактом списання товарів наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) періоду, при цьому аналітика повинна забезпечувати можливість визначення:

- загальної вартості списаних товарів щомісяця;

- загальної вартості списаних товарів наростаючим підсумком з початку податкового періоду до звітної дати;

- загальної вартості списаних товарів окремо у напрямах використання списаних товарів.

Відповідно дані в регістрі формуються шляхом підсумовування показників щомісячно і наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) періоду до звітної дати.

Як можливі напрями використання інструкція пропонує наступні:

- реалізація (в тому числі по бартеру);

- на виготовлення (створення) майна;

- внаслідок втрати;

- безвідплатна передача;

- на меті, витрати по яких не враховуються для цілей оподаткування;

- інакші.

Графа "Об'єкт обліку" заповнюється тільки у випадку, якщо товари списані для його виготовлення.

Показник загальної вартості надає інформацію для регістра-розрахунку залишку транспортних витрат, а також використовується при заповненні рядка 160 додатку 2 до листа 02 Декларації (вартість реалізованих товарів протягом звітного (податкового) періоду).

Регістр обліку вартості товарів, списаних в звітному періоді

- -

¦Дата ¦Напрям ¦Об'єкт обліку ¦Кількість ( ¦Ціна одиниці ¦Вартість ¦Загальна вартість ¦

¦опера- ¦використання ¦ ¦натуральному ¦ ¦ ¦ ¦

¦ции ¦ ¦ ¦вимірюванні) ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦15.03. ¦Реалізація ¦- ¦7000 кус. ¦3,20 крб. ¦22 400 крб. ¦ ¦

¦2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦25.03. ¦Реалізація ¦- ¦10 000 кус. ¦3,68 крб. ¦36 800 крб. ¦59 200 крб. ¦

¦2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -