Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

9.1. Регістр інформації про рух придбаних товарів, що враховуються по методу середньої собівартості

Природно, основна відмінність пов'язана з необхідністю формування середньої вартості списаного товару на момент списання. Регістр характеризується, зокрема, наявністю показника залишку на початок і кінець дня проведення операції (в натуральних і вартісних вимірювачах), причому показник на початок наступного дня співпадає з показником на кінець дня попереднього. До речі, відмітимо, що в інструкції до даного регістра дані абсолютно чіткі вказівки, що характеризують його заповнення в перехідний період, - графи 4 і 5 заповнюються за даними бухгалтерського обліку на 31 грудня 2001 року. Відносно графи 6 вказівки в зразковій таблиці, розміщеній в Інформаційному повідомленні, і в інструкції істотно різняться: в першому випадку є посилання на Регістр-розрахунок "Формування вартості об'єкта обліку", у другому - на первинний документ. Вважаємо, що правильніше керуватися інструкцією, оскільки вказаний регістр формування вартості сам звертається до первинної документації.

Певний сумнів викликають графи, що стосуються повернення товару постачальникам. Оскільки податкові органи у всіх своїх роз'ясненнях кваліфікують повернення товару постачальнику як зворотний продаж (за винятком окремих, ситуацій, що досить рідко зустрічаються ), то тут по ідеї повинне б бути присутній посилання на регістри обліку операцій, пов'язаних з реалізацією майна, чого явно не спостерігається. І знов-таки неможливо зрозуміти, чи то це недогляд розробника, чи то нові віяння в трактуванні операцій, пов'язаних з рухом товарно-матеріальних цінностей. За відсутністю роз'яснень доводиться рекомендувати підприємствам діяти як і раніше, тобто відображати повернення товару постачальнику не в зв'язку з основами, передбаченими ГК РФ, а як реалізацію цих товарів, використовуючи з метою податкового обліку відповідні регістри.

"Центральною фігурою" регістра, природно, є графа 11, ради якої, власне, все і затівалося. Показник, що заноситься в цю графу, формується розрахунковим шляхом як співвідношення вартості і кількості що є в наявності на момент розрахунку (проведення операції) товарів. При цьому вартісний показник приймається в розрахунок з урахуванням вхідного сальдо на початок дня, надходжень і списання товарів по всіх основах, тобто:

(гр. 5 + гр. 7 - гр. 9): (гр. 4 + гр. 6 - гр. 8).

Вартість списання визначається як твір розрахованої ціни одиниці списання на кількість (графа 10).

Останні дві графи заповнюють, зіставляючи сумарні показники наявності товарів і їх витрати по алгоритмах, приведених в зразковій таблиці.

Відповідно для графи 13 це формула: гр. 4 + гр. 6 - гр. 8 - гр. 10.

Для графи 14 формула така: гр. 5 + гр. 7 - гр. 9 - гр. 12.

Регістр інформації про рух придбаних товарів,

що враховуються по методу середньої собівартості

- -

¦Наи- ¦Дата ¦Основа-¦Залишок ¦Залишок¦Прихід¦При- ¦Возв- ¦Возвра-¦Спіса-¦Ціна ¦Спіса- ¦Залишок ¦Залишок ¦

¦мено-¦операція¦ние ¦на ¦на ¦( ¦рати ¦ти ¦ние ¦едини-¦ние (ц¦на кінець ¦

¦вание¦ ¦опера- ¦початок ¦початок ¦нату- ¦(та-¦постав-¦ ( ¦стоимо-¦день ¦дня ¦

¦това-¦ ¦ции ¦дня ¦дня ¦раль- ¦стои-¦вщикам¦щикам ¦нату- ¦списа-¦стних ¦проведе-¦проведе- ¦

¦ра ¦ ¦ ¦проведе-¦прове- ¦них ¦міст-¦( ¦раль- ¦ния ¦измери-¦ния ¦ния ¦

¦ ¦ ¦ ¦ния ¦дения ¦изме- ¦них ¦нату- ¦стоимо-¦них ¦ ¦телях)( ¦операції¦операцію ¦

¦ ¦ ¦ ¦операції¦опери- ¦рите- ¦изме-¦раль- ¦стних ¦изме- ¦ ¦ ¦( ¦( ¦

¦ ¦ ¦ ¦( ¦ції (в ¦лях) ¦рите-¦них ¦измери-¦рите- ¦ ¦ ¦натура- ¦стоимост-¦

¦ ¦ ¦ ¦натура- ¦стоимо-¦ ¦лях) ¦изме- ¦телях) ¦лях) ¦ ¦ ¦льних ¦них ¦

¦ ¦ ¦ ¦льних ¦стних ¦ ¦ ¦рите- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измери- ¦вимірете-¦

¦ ¦ ¦ ¦измери- ¦измери-¦ ¦ ¦лях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телях) ¦лях) ¦

¦ ¦ ¦ ¦телях) ¦телях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦13 ¦14 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Мило ¦15.03.02¦Продаж¦10 000 ¦30 000 ¦5000 ¦18000¦- ¦- ¦7000 ¦3,20 ¦22 400 ¦8000 ¦25 600 ¦

¦ ¦ ¦ ¦кус. ¦крб. ¦кус. ¦крб. ¦ ¦ ¦кус. ¦крб. ¦крб. ¦кус. ¦крб. ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Мило ¦25.03.02¦Продаж¦8000 ¦25 600 ¦12 000¦48 ¦- ¦- ¦10 000¦3,68 ¦36 800 ¦10 000 ¦36 800 ¦

¦ ¦ ¦ ¦кус. ¦крб. ¦кус. ¦000 ¦ ¦ ¦кус. ¦крб. ¦крб. ¦кус. ¦крб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -