На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8.7. Регістр обліку внереализационних витрат поточного періоду

Відкритий перелік внереализационних витрат приведений в статті 265 НК РФ. Наше умовне підприємство, крім оплати банківських послуг, не мало в періоді, що розглядається внереализационних витрат, тому порядок заповнення даного регістра ми хотіли б додатково обговорити теоретично. Можна передбачити, що найбільш поширеними видами внереализационних витрат (крім банківських послуг) будуть курсові різниці, а також різниці від купівлі-продажу валюти по курсу, інакшому, чим офіційний курс ЦБ РФ на дату здійснення операції. Крім цього, досить часто виникаючими будуть виникати, ймовірно, витрати за змістом законсервованих об'єктів і потужностей, а також на виробництво, що не дало продукції, і на анульовані замовлення. Своє місце займуть і збитки, що прирівнюються до внереализационним витрат, зокрема, втрати від браку, збитки минулих податкових періодів, недостачі і втрата від надзвичайних обставин (аварій, розкрадання і т. п.). Назвемо також зразок "інших обгрунтованих витрат", якими, якщо вийти з Методичних рекомендацій до розділу 25, є негативні суммовие різниці будь-якого походження.

Метою формування регістра, що аналізується є визначення загальної суми внереализационних витрат - наростаючим підсумком з початку податкового періоду на звітну дату (тобто по закінченні кожного звітного періоду). Природно, в цьому випадку знов в наяности суперечність між принципом дотримання хронології записів і вимогою забезпечити за допомогою ведіння регістра можливість угруповання інформації по видах внереализационних витрат. Єдиний реальний спосіб вирішити конфлікт цілей оформлення - використання електронних таблиць з легко даними, що сортуються по заданих параметрах.

З змісту інструкції особливої згадки заслуговує співвідношення 2-й і 3-й граф. У 2-й графі вказується вигляд внереализационного витрати (згідно з класифікацією НК РФ), а в 3-й - назва конкретної операції, що приводить до виникнення такої витрати. При цьому звертає на себе увагу вимога про "обсяг інформації про цю операцію, який повинен дозволяти здійснити її повну ідентифікацію". Є основи передбачати, що в кінцевому результаті тут маються на увазі реквізити первинного документа, що обгрунтовує дану операцію, хоч абсолютно незрозуміло, чому про це не можна було сказати прямо, замість того щоб будувати досить довгу фразу. Показник суми внереализационних витрат (графа 4), виходячи з інструкції, "використовується для заповнення рядків 040, 041 листи 02 Декларації", хоч все ж представляється, що в декларацію відправляється результуючий показник. У той же час, не будучи точної в окремих положеннях, в даній ситуації інструкція пропонує практично повний перелік посилань на регістри, звідки можуть бути черпані суми відповідних витрат (в залежності від вигляду витрати).

На жаль, не представляється можливим пояснити, в чому перебувала причина, що спонукала авторів винести збиток, що утворився при поступці права вимоги, в окрему графу. Можливо, причина банальна - щоб зручніше було звіряти негрошові розрахунки підприємств.

Регістр обліку внереализационних витрат поточного періоду

- -

¦Дата ¦Вигляд ¦Найменування ¦Сума ¦Загальна ¦В тому числі збиток, що утворився при ¦

¦операції ¦витрати ¦операції витрати¦ ¦сума ¦поступці права вимоги ( відповідності з ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦витрат ¦п. 2 ст. 279 НК РФ) ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦09.01.02 ¦ Послуги ¦ За здійснення ¦ 6 крб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ банку ¦ платежу ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦10.01.02 ¦Послуги ¦ За здійснення ¦ 6 крб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦банку ¦ платежу ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦10.01.02 ¦Послуги ¦ За здійснення ¦ 6 крб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦банку ¦ платежу ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦11.01.02 ¦Послуги ¦ За здійснення ¦ 6 крб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦банку ¦ платежу ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦31.01.02 ¦Послуги ¦Комісія банку ¦200 крб.¦ ¦ ¦

¦ ¦банку ¦за ведіння рахунку¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦20.02.02 ¦Послуги ¦ За здійснення ¦ 6 крб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦банку ¦ платежу ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦28.02.02 ¦Послуги ¦Комісія банку ¦200 крб.¦ ¦ ¦

¦ ¦банку ¦за ведіння рахунку¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦31.03.02 ¦Послуги ¦Комісія банку ¦200 крб.¦ ¦ ¦

¦ ¦банку ¦за ведіння рахунку¦ ¦ ¦ ¦

- -

8.8. Регістр обліку розрахунків з бюджетом

- -

¦Вигляд ¦Дата ¦Сума ¦Термін ¦Загальна ¦Дата ¦Перечис-¦Загальний ¦Сума списаної¦Суми ¦Пені¦Загального ¦

¦податку ¦начис- ¦податку ¦сплати ¦нарахований-¦фактиче-¦ленная ¦перечисле-¦(меньшенной ¦недои-¦ ¦сума ¦

¦(збору) ¦ления ¦(збору) ¦ ¦ная сума¦ского ¦сума ¦нная сума¦інакший образом)¦мки ¦ ¦пені ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦податку ¦перечис-¦податок ¦податку ¦заборгованості ¦(ере-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(збору) ¦ления ¦(збору) ¦(збору) ¦перед бюджетом ¦плати)¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦На ¦31.03. ¦2809 ¦04.05.02¦2809 крб.¦04.05.02¦2809 ¦2809 крб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦имущест-¦2002 ¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦На ¦31.03. ¦30 000 ¦04.05.02¦30 000 ¦04.05.02¦30 000 ¦30 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦пользо- ¦2002 ¦крб. ¦ ¦крб. ¦ ¦крб. ¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автодо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ріг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ ЕСН ¦31.01. ¦28 480 ¦15.02.02¦ 85 440 ¦15.02.02¦28 480 ¦ 85 440 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦2002 ¦крб. ¦ ¦ крб. ¦ ¦крб. ¦ крб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦ ¦-¦-¦ ¦-¦-¦-¦-¦

¦ ЕСН ¦28.02. ¦28 480 ¦15.03.02¦ ¦15.03.02¦28 480 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦2002 ¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦ ¦-¦-¦ ¦-¦-¦-¦-¦

¦ ЕСН ¦31.03. ¦28 480 ¦15.04.02¦ ¦15.04.02¦28 480 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦2002 ¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

Цей регістр, очевидно, вельми хвилює "зовнішніх користувачів", що є безпосереднім адресатом всієї системи податкового обліку. Саме тому для відображення, загалом-то, досить банальних розрахунків розробники виділили цілих 12 граф, в яких найдокладнішим образом описується формування і стан розрахунків підприємства з бюджетом. Записи в регістрі проводяться з дотриманням аналітики по кожному податку і за кожним фактом нарахування і перерахування до бюджету сум податку, з можливістю (вважаємо, знов електронної форми ведіння, що забезпечується лише використанням ) угруповання показників по видах податків (зборів), визначення сум недоплати (переплати) і нарахування пені за невчасну сплату податків (зборів) до бюджету. Інструкція роз'яснює, що між графами 7 і 8 є різниця в періодизації показників. Якщо в графі 7 приводиться сума переліку за кожним фактом сплати податку до бюджету, то в графі 8 - загальна сума податку, перерахованого до бюджету на дату заповнення регістра. Крім того, тепер підприємство ще і буде вважати власні пені у разі затримки з переліком податку, відображаючи все нараховане в графах 11 і 12 (в першій - за кожним фактом нарахування, по останній - на звітну дату наростаючим підсумком з початку року).