На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8.4. Регістр обліку витрат по оплаті труда

Даний регістр, знов на 90 відсотків заповнюється за даними первинного документа, нова інформація виникає тільки в графі 7, так і те є результатом угруповання даних по видах персоналу.

Відмітимо, що в інструкції в частині категорій (видів) персоналу початку мова йде саме про виробниче і управлінське. І потім раптом виникає довідник посад, що відносяться до виробничої і невиробничої сфер. На даний момент, наскільки нам відомо, існують "Общероссийський класифікатор професій робочих, посад службовців і тарифних розрядів (ОКПДТР)" (прийнятий постановою Держстандарту РФ від 26 грудня 1994 р. N 367) і "Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і іншу службовців" (утв. постановою Мінтруда РФ від 21 серпня 1998 р. N 37). Жоден з них не дає згаданого "розбиття" посад по сферах. Так і взагалі незрозуміло, звідки раптом виникло ділення на "виробничих" і "невиробничих" співробітників, що не згадується в розділі 25 НК РФ.

Регістр обліку витрат по оплаті труда

- -

¦Особа, в ¦Вигляд ¦Дата ¦Наїменова-¦Сума ¦Об'єкт обліку (вигляд витрати), в зв'язку з ¦Разом (

¦користь ¦персоналу ¦осуществле- ¦ние ¦витрати ¦створенням (придбанням) якого ¦видам ¦

¦якого ¦ ¦ния ¦витрати ¦(крб.) ¦здійснено нарахування витрати по ¦персоналу¦

¦зроблено ¦ ¦(нарахування)¦ ¦ ¦оплаті труда ¦) (крб.) ¦

¦нарахування ¦ ¦витрати ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Сергія П. Л. ¦Проїзводс-¦31.03.02 ¦Зарплата ¦2500 ¦* ¦2500 ¦

¦ ¦твенний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Нечипорук ¦Управлений- ¦31.03.02 ¦Зарплата ¦3200 ¦* ¦3200 ¦

¦А. І. ¦ческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

Графа 3 заповнюється по даті документа, фіксуючого нарахування витрати, пов'язаної з оплатою труда (відповідно до облікової політики підприємства). Як найменування витрати виступає вигляд виплати (крім власне зарплати, це може бути премія, компенсації і т. п.). Але вже наступна вказівка ставить в тупик: суму нарахування по оплаті труда наказано відображати без урахування сум податків. Питається, про які податки тут йде мова - тільки про суми ЕСН, або ще і про податок на доходи фізичних осіб? Швидше усього, перше, але в документі хотілося б бачити більш точний виклад.

Графа 6 заповнюється тільки у випадку, якщо витрати труда були здійснені в зв'язку з створенням, наприклад, нового об'єкта основних коштів і т. п. Хоч формулювання заголовка графи (і пов'язаних з цим коментарів інструкції) так широкі, що під них легко підпадає і трудова участь в створенні продукції підприємства.