На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8.3. Регістр обліку надходжень грошових коштів

Регістр обліку витрати грошових коштів

Як легко помітити, ці два регістри по структурі розрізнюються тільки наявністю у другому з них додаткової графи "Вигляд витрати". Відмітимо, що відносно надходжень в черговий раз спостерігається невідповідність між найменуванням графи ( "Умови надходження") і змістом інструкції по її заповненню ( "Умови або вигляд надходження"). Інструкція пропонує при занесенні даних в графу "Умови" проводити одночасний (двійчасту) запис в регістрах, які містять інформацію про відповідні види доходів (витрат) або заборгованості, хоч такого роду кореспонденція в повній мірі представлена на рівні бухгалтерського обліку, причому порядок її використання при оподаткуванні не підкоряється яким-небудь особливим "податковим" правилам.

Регістр обліку надходжень грошових коштів

- -

¦Дата ¦Основа надходження (еквизити ¦Умови ¦Сума ¦Ознака операції в ¦

¦надходження ¦договору) ¦надходження ¦(крб.)¦іноземній валюті ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦11.01.02 ¦Договір постачання N 005 ¦В рахунок оплати за¦25 000¦В рублях ¦

¦ ¦ ¦раніше передану¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦продукцію ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦12.01.02 ¦Договір постачання N 004 ¦Аванс в рахунок ¦50 000¦В рублях ¦

¦ ¦ ¦майбутнього постачання¦ ¦ ¦

- -

Регістр обліку витрати грошових коштів

- -

¦Дата ¦Основа витрати (еквизити ¦Умови ¦Вигляд витрати¦Суми ¦Ознака операції у¦

¦витрати ¦договору) ¦витрати ¦ ¦(крб.)¦іноземній валюті¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦09.01.02 ¦Договір страхування N 009-1/02¦В рахунок ¦В рахунок ¦1000 ¦В рублях ¦

¦ ¦ ¦подальшого¦оплати ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦надання ¦страхових ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦послуг ¦внесків ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦10.01.02 ¦Видана зарплата за грудень ¦Чергова ¦Оплата ¦30 000¦В рублях ¦

¦ ¦виробничим працівникам ¦виплата ¦труда з ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦каси ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦10.01.02 ¦Видана зарплата за грудень ¦Чергова ¦Оплата ¦50 000¦В рублях ¦

¦ ¦працівникам апарату управління¦виплати ¦труда з ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦каси ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦11.01.02 ¦Договір страхування N 011-1/02¦В рахунок ¦В рахунок ¦5000 ¦В рублях ¦

¦ ¦ ¦подальшого¦оплати ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦надання ¦страхових ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦послуг ¦внесків ¦ ¦ ¦

¦-¦

¦* * * ¦

¦-¦

¦20.02.02 ¦Оплата сировини за договором ¦Аванс в рахунок¦Оплату ¦50 000¦В рублях ¦

¦ ¦ ¦майбутньої ¦сировина ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦постачання ¦ ¦ ¦ ¦

- -

Регістри обліку руху грошових коштів (як надходження, так і витрати) не дуже змістовні в значенні податкової информативности і взагалі якої-небудь практичної користі від їх ведіння в системі податкового обліку. Дані з регістра витрати грошових коштів використовувалися в регістрі обліку договорів на добровільне страхування працівників, однак в такому ж об'ємі вони могли бути отримані з бухгалтерської відомості по кредиту рахунку 51. Що стосується графи 2 регістрів по руху грошових коштів, то для занесення в неї необхідної інформації при обліку операцій по розрахунковому і валютному рахунках і по касі досить указати додаткову аналітичну ознаку - реквізити договорів або інакших документів, на основі яких поступає (або здійснюється) кожний конкретний платіж. Особливо незвичайне виділення цілої графи для вказівки ознаки операції у іноземній валюті. Виходячи з цієї ж логіки, потрібно було також ввести ознаку платежу в готівковій або безготівковій формі, але цього чомусь не зроблено.