На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8.2. Регістр обліку доходів поточного періоду

Регістр є в повній мірі зведеним, оскільки об'єднує в собі інформацію з всіх інших регістрів, які в тій або інакшій мірі відображають операції, пов'язані з виникненням різних видів доходів підприємства. Записи в регістрі проводяться за всіма фактами визнання доходів з метою оподаткування на основі даних відповідних регістрів податкового обліку. Так що при всій своїй зовні елементарній структурі регістр обіцяє бути величезним по обсягу інформації, що заноситься в нього (уявіть собі - реєстр всього відвантаження всієї продукції, а також реалізації майна, виконання робіт, надання послуг, плюс відображення кожного факту виникнення кожного вигляду внереализационних доходів - і це все за повний податковий період). При цьому, як вказано в інструкції, ведіння регістра повинно забезпечувати можливість угруповання доходів по видах, передбачених рядками 010-100 додатку 1 до листа 02 Декларації по податку на прибуток, а також рядка 030 листа 02 Декларації, наростаючим підсумком з початку податкового періоду до звітної дати.

Таким чином, якщо дата операції відповідає даті визнання доходу з метою оподаткування, то показник "Вигляд доходу" практично в повному об'ємі перекочовує з попереднього регістра, і тільки в невеликій мірі - з інших регістрів, в яких відображене отримання окремих видів внереализационних доходів. За відсутністю інакших роз'яснень і враховуючи посилання на лист 02 Декларації, можна рекомендувати використати як класифікатор видів доходу (так і об'єктів обліку, в кінцевому результаті, також) показники, що відображаються в рядках 011, 020-100 додатки 1 "Доходи від реалізації за поточний період". Внереализационние доходи в Декларації (рядок 030 листа 02) представлені в "згорненому" вигляді (далі виділені тільки доходи, пов'язані з фінансовими інструментами термінових операцій), тому за основу їх класифікації підприємство може прийняти перелік їх різновидів, представлений в статті 250 НК РФ.

При такому підході показник "Загальна сума на вигляд доходу" може бути (після заключного перегрупування даних) представлений по видах доходів в тому розрізі, який потрібно для заповнення вказаних рядків Декларації.

Регістр обліку доходів поточного періоду

- -

¦Дата ¦Вигляд доходу ¦Найменування об'єкта обліку ¦Сума ¦Загальна сума на вигляд ¦

¦операції ¦ ¦ ¦(крб.) ¦доходу (крб.) ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦03.01.02 ¦Реалізація продукції¦Виручки від реалізації продукції ¦20 000 ¦28 000 ¦

¦ ¦ ¦власного виробництва ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦ ¦

¦05.01.02 ¦Реалізація продукції¦Виручки від реалізації продукції ¦8000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦власного виробництва ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦28.02.02 ¦Внереалізационний ¦Штрафні санкції за порушення умов¦800 ¦2350 ¦

¦ ¦дохід ¦договору покупцем ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦ ¦

¦31.03.02 ¦Внереалізационний ¦Штрафні санкції за порушення умов¦1550 ¦ ¦

¦ ¦дохід ¦договору покупцем ¦ ¦ ¦

- -