На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8.1. Регістр обліку операцій вибуття майна, робіт, послуг, правий

Даний регістр взагалі складно назвати аналітичним регістром податкового обліку, оскільки весь його зміст повністю вичерпується описом відповідного первинного документа. Жодного нового показника внаслідок заповнення цього регістра підприємство не отримує, а інформацію, що заноситься в графи приведеної таблиці, абсолютно елементарно можна черпнути з бухгалтерського обліку операцій по вибуттю відповідного майна. Єдине, що слід би при цьому забезпечити, - це роздільне представлення даних по категоріях (окремо - вибуття майна матеріального і нематеріального (прав), реалізація продукції, реалізація купованих товарів, виконання робіт, надання послуг). Але і ця задача цілком здійснима на рівні бухгалтерського обліку.

Регістр обліку операцій вибуття майна, робіт, послуг, правий

- -

¦Дата ¦Умова вибуття ¦Вигляд доходу¦Основи вибуття (еквизити¦Найменування що вибуває ¦Сума ¦Колічест-¦

¦опера- ¦майна, робіт, ¦ ¦операції) ¦об'єкта ¦(крб.)¦у ¦

¦ции ¦послуг, правий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦03.01.02,¦В рахунок раніше ¦Виручка від¦Договір N 01П-2002 від ¦Упаковка для продуктів з ¦20000 ¦5000 шт. ¦

¦ ¦отриманого авансу ¦реалізації¦02.01.02 ¦многоразовой застібкою ¦ ¦ ¦

¦наклад- ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ная N 2 ¦ ¦собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦05.01.02,¦З подальшою ¦Виручка від¦Договір N 02П-2002 від ¦Упаковка для продуктів з ¦8000 ¦2000 шт. ¦

¦ ¦оплатою ¦реалізації¦03.01.02 ¦многоразовой застібкою ¦ ¦ ¦

¦наклад- ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ная N 3 ¦ ¦собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

Якщо ж підприємство все-таки вирішить вести даний регістр, то необхідно врахувати, що записи в ньому здійснюються за кожним фактом втрати права власності на майно, передачі прав, виконання робіт, надання послуг. У той же час в графі 1 недостатньо указати тільки дату переходу права власності: виходячи з інструкції, необхідно також привести реквізити документа, підтверджуючі цей факт.

Заповнення графи 2 в "дзеркальному відображенні" повторює порядок, встановлений для аналогічної графи (тільки там - третьої) Регістра обліку операцій придбання майна, робіт, послуг, прав, з всіма відміченими вище недоліками. Так що детально розглядати ми цей аспект не будемо, тим більше, що в цьому випадку, здавалося б, дві можливих умови розробниками системи податкового обліку передбачені - або в рахунок раніше отриманого авансу, або з подальшою оплатою. Правда, не зовсім зрозуміло, як бути, якщо система розрахунку покупця за товар об'єднує два вказаних варіанти (наприклад, 30% передоплати, а 70% - не пізнє 3 днів з моменту фактичного відвантаження товару). Схоже, тоді також доведеться вводити і занести в регістр додаткову (не передбачене в переліку) умову, наприклад, "змішана оплата". Показник "Основи вибуття (реквізити операції)" означає включення в регістр інформації про реквізити договору або інакших первинних документів, відповідно до яких здійснювалася дана операція. Добре, що в цьому випадку ми могли указати в графі 1 параметри накладної, а в графі 4 - договору, оскільки дане постачання було здійснене в рамках довгострокового контракту. Але у випадку, коли вибуття пов'язане з разовою операцією, інформація у вказаних графах буде вимушено дублюватися (неясно, з якою метою).

У графу 6 заноситься сума по операції загалом (з урахуванням передбачених законодавством коректувань), тут показник не коректується і відповідає сумі накладної без ПДВ. І це радує, оскільки інструкція вимагає підтвердження величини і основи коректування, а де і яким чином - не уточнює, створюючи для платників податків чергову безглузду головоломку. У принципі, можливих варіантів тут декілька. Можна ввести додаткові графи, зробити посилання безпосередньо в графі 6 або супроводити податковий регістр додатковим розрахунком. Тільки невже не можна було це відразу уточнити при розробці форми регістра?

Занесення в графу 7 кількості вибуваючого майна одного найменування, по рекомендаціях розробників, повинно супроводитися одночасним включенням такої ж інформації в регістри, вмісні дані про товари, сировину і (або) матеріали (в залежності від порядку оцінки вартості вибуваючого майна). Знову має місце спроба організувати зайво ускладнюючий податковий облік систему двійчастого запису, і без того чудово представлену в регістрах бухгалтерського обліку.