На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

7.4. Регістр обліку витрат майбутніх періодів

Для нашого умовного виробничого підприємства витрати майбутніх періодів вичерпуються вищезазначеними витратами на страхування працівників, а також витратами по організації рекламної кампанії, здійсненій в січні поточного року і матір'ю на меті ознайомлення нових потенційних споживачів з унікальними властивостями вироблюваної упаковки і фактом відсутності права інакших підприємств випускати аналогічну продукцію (внаслідок патентного захисту). Результати від даної рекламної кампанії підприємство планує отримувати протягом, як мінімум, найближчого календарного року.

Регістр обліку витрат майбутніх періодів

- -

¦Дата ¦Вигляд ¦Наїменова-¦Сума ¦Термін, протягом ¦Суму витрат¦Дати початку ¦Кількість місяців ¦

¦операції ¦витрати ¦ние ¦(крб.)¦якого ¦в місяць, ¦обліку в ¦фактичного списання ¦

¦ ¦(збитку) ¦об'єкта ¦ ¦витрати можуть ¦належна ¦складі ¦місячної суми витрат в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бути включені у¦включення в ¦інших ¦склад інших ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦склад інших ¦склад інших ¦витрат/раси-¦витрати/витрати на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦витрат ¦витрат ¦ходів на ¦оплату труда ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(крб.) ¦оплату труда ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦09.01.02 ¦Страхова-¦Сергій ¦1000 ¦24 міс. ¦41,67* ¦Січень 2002 ¦3 ¦

¦ ¦ние ¦П. Л. ¦ ¦ ¦ ¦м. ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦11.01.02 ¦Страхова-¦Нечипорук ¦5000 ¦12 міс. ¦416,67** ¦Січень 2002 ¦3 ¦

¦ ¦ние ¦А. И. ¦ ¦ ¦ ¦м. ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦18.01.02 ¦Реклама ¦Договір N ¦180 ¦12 міс. ¦15 000 ¦Січень 2002 ¦3 ¦

¦ ¦ ¦5Р ¦000 ¦ ¦ ¦м. ¦ ¦

- -

* в січні 2002 року - 29,57 крб., в січні 2002 року - 12,02 крб.

** в січні 2002 року - 268,82 крб., в січні 2002 року - 147,81 крб.

Записи в регістрі призначуються моментом визнання понесених організацією витрат з метою оподаткування витратами майбутніх періодів (тобто по даті здійснення), а надалі - щомісяця або щоквартально, за фактом "перенесення" витрат до складу інших витрат поточного періоду або витрат на оплату труда. Так, показник, що заноситься в графу 8, підлягає щомісячному збільшенню на 1 - за кожний місяць, коли дані витрати враховані в складі інших витрат з метою оподаткування (ми привели дані за станом на кінець I кварталу 2002 року). Як і раніше, можемо рекомендувати для ведіння змінного показника використання відомості-брошури.

На жаль (оскільки це обмежує аналітичні можливості регістра), розробники запропонували закритий перелік можливих видів витрат майбутніх періодів:

- збитки від реалізації майна, що амортизується;

- витрати на ремонт основних коштів;

- витрати на НИОКР;

- витрати по освоєнню природних ресурсів;

- витрати по страхуванню працівників (з розподілом по видах страхування);

- витрати по страхуванню майна.

Як бачимо, рекламні витрати, здійснені з розрахунком на використання їх результатів протягом усього податкового періоду, в це перелік не включені ні явно, ні непрямо. У той же час суть таких витрат настійно диктує необхідність їх розподілу на весь період часу, до якого вони фактично відносяться. Так що, на нашій думку, приведений в інструкції перелік витрат майбутніх періодів не тільки може, але і повинен бути розширений при необхідності.

Незвично виглядають персональні дані працівників як "найменування об'єктів". Однак інструкція наказує саме такий варіант (включаючи "Вигляд персоналу"), тоді як по інших витратах можлива вказівка в графі 3 реквізитів договору. Представляється, що і за страховими договорами було б правильніше вказувати в даному рядку реквізити договору, а не особисті дані застрахованого, тим більше що з податкової точки зору ці варіанти рівнозначні.