На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

7.2. Регістр обліку витрат по добровільному страхуванню працівників

Цей регістр, як випливає з інструкції, найактивнішим образом запозичає показники з регістра витрат майбутніх періодів. При цьому записи в нього проводяться щомісяця - за фактом визнання всього платежу або його частиною в поточному періоді. Враховуючи довгостроковий характер переважної більшості страхових договорів, такий стан речей є абсолютно обгрунтованим. У той же час автори податкових регістрів (невідомо, з яких міркувань) чомусь полічили необхідним замінити в заголовку графи 5 загальноприйняте поняття "добровільне медичне страхування" на нестандартне - "страхування, що передбачає оплату страхувальниками медичних витрат". Крім того, дана абсолютно стилістично недопустиме посилання на положення Цивільного Кодексу РФ про вступ договорів страхування в силу. Але це, загалом-то, дрібниці, оскільки даний регістр повторний і "продуцирует" тільки группировочную інформацію про загальну суму витрат на кожний вигляд страхування, що приймаються з метою розрахунку податкової бази (графа 7).

Однак при вивченні порядку заповнення інших граф, що пропонується регістра багато що дивує. Так, незрозуміло, навіщо брати дані для граф 2 і 3 з регістра Витрат майбутніх періодів, якщо туди заноситься тільки один показник, так і те з Регістра обліку договорів на добровільне страхування працівників. Чи Не простіше скористатися саме останнім регістром? Те ж саме відноситься і до граф 4-7 (крім випадків, коли договір укладений на термін більше одного податкового періоду, коли дійсно доцільно звертатися до графи 6 регістра витрат майбутніх періодів). Один з двох - або автори регістра, що розглядається не знали про існування попереднього з приведених нами регістрів, або адреса посилання (свідомо або помилково ) дана невірно.

Відмітимо тільки, що в графі 6 за договором страхування від нещасного випадку приведена сума, що відноситься до поточного податкового періоду, оскільки термін дії даного договору - 2 року. Оскільки сума не перевищує 10 000 рублів на одного застрахованого, вона для цілей оподаткування не коректується.

При розрахунку показника, що заноситься в графу 6, як випливає з прикладу, приведеного в Методичних рекомендаціях по застосуванню розділу 25 "Податок на прибуток організацій", необхідно в перший місяць дії договору вийти з кількості днів, що "покриваються" терміном договору страхування. Таким чином, в нашому прикладі розрахунок буде виглядати таким чином:

По страхуванню від нещасних випадків:

1000 крб.: 24 місяці = 41, 67 крб./міс.

При цьому, оскільки за січень 2002 року в термін дії договору входить тільки 22 дні з 31, то розрахована сума для січня 2002 року додатково коректується: 41,67: 31 х 22 = 29,57.

Таким чином, витратами 2002 року за даним договором страхування будуть:

41,67 х 11 + 29,57 = 487,94 крб.

За 2003 рік на витрати потрібно віднести таку суму:

41,67 х 12 = 500,04 крб.,

а сума 12,02 крб. буде бути витратами січня 2004 року (останній день дії даного договору).

Для договору добровільного медичного страхування розрахунок дасть наступні результати:

5000: 12 = 416,67 крб.

При цьому в січні 2002 року (після коректування по кількості днів):

416,67: 31 х 20 = 268,82 крб.

Тобто сума, рівна 4 852,19 крб. (416,67 х 11+268,82) буде включена до складу витрат 2002 року, а сума 147,81 крб.- перенесена на 11 днів січня 2003 року (період з початку наступного року до моменту закінчення терміну дії договору страхування).

Регістр обліку витрат по добровільному страхуванню працівників

- -

¦Дата ¦Особа, в ¦Вигляд ¦Фактична сума ¦Фактична сума ¦Фактична сума ¦Разом ¦

¦форми-¦користь ¦персоналу¦платежу (внеску) по ¦платежу (внеску) по¦платіж (внеску) по ¦здійснена¦

¦рова- ¦якого ¦ ¦добровільному ¦добровільному ¦договорам ¦сума платежу ¦

¦ния ¦произведе-¦ ¦страхуванню по ¦особистому ¦добровільного особистого¦(внеску) по ¦

¦запису¦на виплата¦ ¦договорам довгострокового¦страхування, ¦страхування, ¦вигляду ¦

¦ ¦ ¦ ¦страхування життя ¦що передбачає ¦що укладається ¦страхування ¦

¦ ¦ ¦ ¦працівників, пенсійного¦оплати ¦виключно на ¦приймається в ¦

¦ ¦ ¦ ¦страхування і (або) ¦страхувальниками ¦випадок настання ¦цілях розрахунку ¦

¦ ¦ ¦ ¦недержавного ¦медичних ¦смерті або втрати ¦податкової бази¦

¦ ¦ ¦ ¦пенсійного забезпечення¦витрати (крб.) ¦працездатності ¦(крб.) ¦

¦ ¦ ¦ ¦працівників (крб.) ¦ ¦(крб.) ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦09.01.¦Сергія ¦Проїзвод-¦- ¦- ¦487,94 ¦487,94 ¦

¦2002 ¦П. Л. ¦ственний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦11.01.¦Нечипорук ¦Управлений-¦- ¦5000 ¦- ¦4852,19 ¦

¦2002 ¦А. І. ¦ческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -