На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

6.5. Регістр-розрахунок сум нарахованих штрафних санкцій за звітний період

Цей регістр має характер разработочной таблиці і покликаний накопичувати інформацію про нараховані за поточний місяць штрафні санкції. Є у вигляду і ті, що належать платнику податків від його боржників, і ті, які підприємство повинно сплатити своїм кредиторам відповідно до умов договорів або на основі рішень суду. З приводу алгоритму заповнення відразу ж виникає зауваження. Даний регістр, представляючи інформацію для графи 7 попереднього регістра, в той же час запозичає в останньому інформацію для занесення в свої графи 1, 2, 4 і 5. Як ми вже роз'яснювали, перехресні посилання свідчать про слабу информативности і погану продуманість системи регістрів. Періодом (графа 3) може бути місяць або більш дрібна одиниця часу (у другому випадку формується один запис щомісяця). Графа 6, незважаючи на схожість її заголовка з графою 6 попереднього регістра, заповнюється не відповідно до умов договору, а виходячи з періоду часу, вказаного в графі 3 даного регістра. Результуючі показники, отримані в графі 7 (в розрізі періодів виникнення), щомісяця переносяться в Регістр обліку доходів поточного періоду або Регістр обліку внереализационних витрат поточного періоду.

Регістр-розрахунок сум нарахованих штрафних санкцій за звітний період

- -

¦Реквізити¦Ознака ¦Період, за який ¦Порядок ¦Порядок ¦Порядок нарахування ¦Сума санкцій, ¦

¦договору ¦доходу ¦проводиться ¦числення ¦числення ¦санкції (ремінна ¦нарахованих за ¦

¦або ¦або ¦нарахування штрафних ¦санкції (база)¦санкції ¦одиниця розрахунку) ¦поточний період ¦

¦рішення ¦витрати ¦санкцій ¦(крб.) ¦(ставка) ¦ ¦(крб.) ¦

¦суду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Договір N¦Дохід ¦13.02 - 28.02.02 ¦100 000 ¦0,05% ¦16 днів ¦800 ¦

¦20 від ¦ ¦ ¦(еоплаченная ¦ ¦ ¦ ¦

¦01.02.02 ¦ ¦ ¦сума) ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Договір N¦Дохід ¦01.03 - 31.03.02 ¦100 000 ¦0,05% ¦31 день ¦1550 ¦

¦20 від ¦ ¦ ¦(еоплаченная ¦ ¦ ¦ ¦

¦01.02.02 ¦ ¦ ¦сума) ¦ ¦ ¦ ¦

- -