На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

6.3. Регістр обліку операцій по руху дебіторської заборгованості

Як ілюстрація розглянемо занесення в регістр інформації по двох заборгованості - погашеної в звітному періоді і що залишилася на кінець звітного періоду непогашеної.

Оскільки попередній регістр відображає тільки приватну ситуацію, пов'язану з дебіторською заборгованістю (а саме рух коштів резерву), то регістр обліку операцій по руху дебіторської заборгованості не перетинається з розглянутим вище, а повинен виявляти суми сумнівних і безнадійних боргів. Для цього в регістрі повинна знайти відображення інформація про всі факти виникнення і погашення (списання) дебіторської заборгованості (крім такої по розрахунках з бюджетом) по будь-яких основах - з початку податкового періоду до звітної дати. У даному регістрі враховується також інформація про переоцінку дебіторської заборгованості у іноземній валюті (на кожну звітну дату - з виникненням курсових різниць при розрахунках у валюті або суммових - при розрахунках в умовних одиницях). Проте, досягнення мети угруповання інформації по термінах виникнення заборгованості знов-таки вельми скрутне у разі ведіння регістра на паперовому носії.

Регістр обліку операцій по руху дебіторської заборгованості

- -

¦Объ-¦Дата ¦Наї- ¦Установле-¦Шмагати- ¦Сума ¦Курсова ¦Вартість ¦Забезпечений- ¦Дата ¦Ос- ¦Сума ¦Сума ¦

¦ект ¦опера- ¦мено-¦нная дата ¦дока ¦виниклої¦(уммо- ¦приобрете-¦ность ¦погаше-¦але- ¦погаше-¦непога- ¦

¦уче-¦ции ¦вание¦погашення ¦расче-¦заборгований-¦вая) раз-¦ния ¦заборговано-¦ния ¦ва- ¦нной ¦шенной ¦

¦та ¦ ¦(вигляд)¦заборгований- ¦тов ¦ности ¦ница по ¦заборгований- ¦сти ¦(а-¦ние ¦(писа-¦задолже-¦

¦ ¦ ¦опе- ¦ности ¦ ¦(крб.) ¦виниклої¦ности (в ¦заставою, ¦ния) ¦для ¦нной) ¦нности ¦

¦ ¦ ¦рації¦ ¦ ¦ ¦заборгований-¦рамка ¦поручитель-¦ ¦спи-¦задол- ¦(крб.) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦фінансових¦ством, ¦ ¦са- ¦женнос-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(крб.) ¦послуг) ¦банківською ¦ ¦ния ¦ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(крб.) ¦гарантією ¦ ¦ ¦(крб.) ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦13 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦До- ¦06.01. ¦Пос- ¦09.01.02 ¦В ¦25 000 ¦- ¦- ¦- ¦11.01. ¦- ¦25 000 ¦ ¦

¦го- ¦2002 ¦тавка¦ ¦рублях¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 ¦ ¦ ¦ ¦

¦злодій ¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пос-¦ ¦дук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тав-¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ки N¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦До- ¦28.02.0¦Пос- ¦03.03.02 ¦В ¦45 000 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦45 000 ¦

¦го- ¦2 ¦тавка¦ ¦рублях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦злодій ¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пос-¦ ¦дук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тав-¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ки N¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

Як об'єкт обліку в регістрі, як ні дивно, фігурує не сама заборгованість, а об'єкт, з яким пов'язана заборгованість. У нашому прикладі це конкретний договір постачання продукції. А ось датою операції вважається вже власне дата виникнення заборгованості, тобто передача товару нашим підприємством своєму покупцю.

У графі 5 вказується, в яких одиницях передбачається розрахунок по даному об'єкту (договору) - в рублях, валюті або умовних одиницях, в зв'язку з цим в останніх двох випадках при переоцінці заборгованості виникає відповідно курсова або суммовая різниця (заноситься в графу 7).

Графа 8 у нас залишається незаповненою, оскільки заборгованість виникає безпосередньо у підприємства, а не в порядку придбання права вимоги боргу. Наявність або відсутність інформації в графі 9 має значення, коли оцінюють міру обліку розрахунків за конкретним договором при формуванні резерву сумнівних боргів. Адже при наявності якого-небудь забезпечення заборгованість в формуванні даного резерву не бере участь.

Графа 10 заповнюється за кожним фактом погашення заборгованості, так що теоретично запис по одному і тому ж постачанню може зустрічатися в регістрі неодноразово, якщо оплата здійснюється декількома частинами.

А ось в графі 11 показник може виникнути тільки у випадку, коли непогашена заборгованість списується по основах, передбачених законодавством (наприклад, витікання терміну позовної давності).

Відповідно графа 12 містить інформацію про суми непогашеної на кінець звітного періоду (на звітну дату) дебіторської заборгованості - окремо по видах операцій або за кожним договором (об'єкту обліку).