На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

6.1. Регістр обліку сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості за результатами інвентаризації на звітну дату

Ми дозволили собі відразу внести зміну у зовнішню форму рекомендованого регістра, оскільки в першоджерелі чогось виведено в окрему графу об'єднуюче найменування "Види заборгованості". Тобто в наступних двох графах буде дана його розшифровка по видах, а сама графа, таким чином, залишиться пустий. Тому у варіанті, що пропонується "узагальнюючий" показник не має відособленої графи.

Акт інвентаризації заборгованості (дебіторської)

- -

¦Дата ¦Вигляд заборгованості (крб.) ¦Сума ¦На кожний вигляд ¦Основа виникнення ¦

¦проведення ¦ ¦безнадеж- ¦заборгованості підсумкова¦заборгованість, ¦

¦инвентариза- ¦ ¦них боргів¦суми, а також сума ¦приведених в графах 2 і 3¦

¦ции ¦-¦(крб.) ¦по кожної ¦-¦

¦ ¦з терміном ¦з терміном ¦ ¦заборгованості, ¦Терміном від 45 ¦Терміном понад¦

¦ ¦погашення більше за 45¦погашення ¦ ¦що формує вказані ¦до 90 днів ¦90 днів ¦

¦ ¦і менш 90 днів ¦більш 90 днів ¦ ¦групи (крб.) ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦28.12.01 ¦50 000 ¦18 000 ¦15 000 ¦Терміном від 45 до 90 ¦Договір N 24 ¦Договір N 8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦днів - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 000 ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ ¦100 000 ¦42 000 ¦5000 ¦Терміном понад 90 днів -¦ Договір N 20 ¦Договір N 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 000 ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ ¦45 000 ¦30 000 ¦ ¦Безнадійний борг - ¦Договір N 17 ¦Договір N 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 000 ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦ ¦-¦-¦

¦ ¦55 000 ¦30 000 ¦ ¦ ¦Договір N 26 ¦Договір N 6 ¦

- -

Приступаємо до розгляду рекомендацій інструкції. З приводу дати проведення інвентаризації в кінці попереднього звітного (податкового) періоду, здавалося б, в наяности певна новація, оскільки всі відомі досі нормативні акти передбачають інвентаризацію в абсолютно конкретних випадках, в тому числі при підготовці річного балансу. Однак, найвірогідніше, автори просто невдало виразилися, і сказане потрібно розуміти таким чином, що регістр за поточний рік заповнюється (і, відповідно, класифікація заборгованості здійснюється) на основі даних інвентаризації, проведеної в попередньому році. Природно, інвентаризація поточного року послужить такою ж основою для податкового обліку різновидів дебіторської заборгованості в наступному році.

Так що регістр заповнюється виключно відповідно до даних інвентаризації, яка проводилася в рамках процесу формування останньої з тих, що є річної бухгалтерської звітності (якщо інвентаризація була проведена на кінець якогось із звітних періодів поточного року, то можна використати її результати).

Деяка проблема може виникнути з визначенням суми безнадійних боргів, однак, на щастя, дане поняття абсолютно чітко визначене в самому тексті НК РФ (п. 2 ст. 266) як "борги перед платником податків, по яких закінчився встановлений термін позовної давності, а також ті борги, по яких відповідно до цивільного законодавства зобов'язання припинене внаслідок неможливості його виконання, на основі акту державного органу або ліквідації організації".

А ось що стосується заповнення графи 5, то зрозуміти із заголовка, що саме рекомендують визначати розробники, практично неможливо, а відсутність в інструкції яких-небудь вказівок взагалі ставить користувача в тупик: спочатку говориться про види, потім про якісь групи. Тільки якщо передбачити, що групи - це те ж саме, що види, то виходить, що в графі 5 повинні бути приведені і сумарні дані по видах (включаючи, очевидно, і безнадійні борги як самостійну категорію), і розгорнені дані по кожній із заборгованості. У такому випадку просто напрошується разбиение цієї графи на дві (для сумарних і відособлених показників), хоч у випадку з нашим умовним підприємством структура його дебіторської заборгованості не вимагає подібної серйозної аналітики. Розбиття на два розділи був потрібен і при заповненні граф 6 і 7, оскільки вони повинні повністю відповідати структурі граф 2 і 3, в іншому випадку в них буде просто неможливо занести необхідну інформацію.

Однак інформація про структуру дебіторської заборгованості все одно буде неповною без звернення до регістра, який забезпечує розрахунок резерву сумнівних боргів поточного звітного періоду.

Розрахунок резерву сумнівних боргів поточного звітного періоду.

- -

¦Задолже-¦Заборгований- ¦Сума ¦Виручка ¦10% ¦Резерв ¦Неїспользова-¦Різниця, ¦Різниця, ¦

¦нность ¦ность з ¦дебіторською ¦від ¦виручки ¦сумнівних¦нний залишок ¦що враховується, що враховується ¦в¦

¦з ¦терміном ¦заборгованості,¦реализа-¦від ¦боргів ¦резерву ¦в складі ¦складі ¦

¦терміном ¦погашення ¦ции ¦реализа- ¦, що є ¦поточного ¦сумнівних ¦внереализа- ¦внереализаци-¦

¦погаше- ¦більше за 90 ¦основою для¦звітний-¦ции ¦звітного ¦боргів ¦ционних ¦онних доходів¦

¦ния ¦днів ¦розрахунку ¦го ¦звітного¦(податкового)¦попереднього ¦витрат ¦звітного ¦

¦більше ¦ ¦за резерв ¦(яскраво-червоного-¦(яскраво-червоного- ¦періоду ¦звітного ¦звітного ¦періоду ¦

¦45, але ¦ ¦сумнівних ¦вого) ¦вого) ¦(крб.) ¦періоду на ¦періоду ¦(крб.) ¦

¦менше за 90¦ ¦боргів (крб.) ¦періоду ¦періоду ¦ ¦звітну дату¦(крб.) ¦ ¦

¦днів ¦ ¦ ¦(крб.) ¦(крб.) ¦ ¦(крб.) ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦125 000 ¦180 000 ¦305 000 ¦3 000 ¦300 000 ¦300 000 ¦- ¦300 000 ¦- ¦

¦крб. ¦крб. ¦ ¦000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(0% ¦(00% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦суми) ¦суми) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

Податковий регістр, що Розглядається не є регістром в повному розумінні цього слова, оскільки являє собою звичайний розрахунок, для якого раніше абсолютно спокійно (але з не меншою мірою точності) використовувалися бухгалтерські довідки. Вважаємо, що і в цьому випадку цілком можна було б при розрахунку резерву сумнівних боргів скористатися довідкою, а не формувати окремий регістр.

У принципі алгоритм заповнення таблиці нескладний і зрозумілий при послідовному переході від стовпця до стовпця. У графу 6 вміщується менше значення з показників граф 3 і 5.

Єдине зауваження, яке хотілося б привести, торкається порядку включення суми резерву у внереализационние доходи або, навпаки, витрати. Для цього невикористаний залишок резерву сумнівних боргів на попередню звітну дату (графа 7, але в нашому випадку такий резерв в попередньому періоді підприємство не створювало взагалі) порівнюється з резервом сумнівних боргів поточного звітного (податкового) періоду (графа 6). При цьому, якщо показник графи 7 менше, ніж графи 6, то різниця між ними формує внереализационние витрати звітного періоду, оскільки це означає, що повністю використаний і торішній резерв, і частина резерву нинішнього звітного (податкового) періоду. Якщо великим виявляється показник 7, то різниця між графами 6 і 7 є внереализационними доходами звітного періоду (оскільки така ситуація означає, що сформований в поточному періоді за рахунок витрат резерв не був і потрібен повинен бути повернений до складу доходів).