На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

5.3. Регістр-розрахунок вартості сировини/матеріалу, списаних в звітному періоді

Проти очікування, даний регістр виглядає вельми скромно в порівнянні з попередніми, які на нього активно посилаються. Це і зрозуміле - адже інструкція фактично відводить йому функцію "угруповання інформації про вартість списаних протягом поточного звітного періоду сировини/матеріалу окремо у напрямах їх використання". Звідси і абсолютно новий показник, що відображає напрями використання. Дивно тільки, що Інструкція містить закритий перелік цих напрямів, що перебуває усього з п'яти позицій:

- при виробництві товарів (робіт, послуг);

- на реалізацію;

- на придбання майна (робіт, послуг, прав);

- на безвідплатну передачу;

- на меті, витрати по яких не враховуються для цілей оподаткування.

Звісно, і перша, і остання позиції вельми широкі по обхвату можливих варіантів використання. Але при бажанні можна відшукати і незгадуваний напрям використання, наприклад, внереализационние витрати у вигляді втрат від браку або недостач матеріальних цінностей, а також списання матеріалів на виробництво, в кінцевому результаті що не дало продукції (або на анульовані замовлення). У зв'язку з відміченим обмеженням єдине, що заспокоює, - це включення в текст словосполучення "зокрема ", яке фактично означає можливість вказівки і інакших напрямів витрачання (списання) сировини і матеріалів (хоч навіщо тоді взагалі було їх перелічувати?). Що стосується графи "Об'єкт обліку", то в ній вказується інформація, що стосується зовсім не матеріально-виробничих запасів, що списуються, а до того об'єкта, для виготовлення (ремонту, переобладнання, реконструкції і т. п.) якого сировина і матеріали були витрачені. У тексті інструкції сказано, що ця графа заповнюється "з потреби", однак ні критерії, ні навіть приклади ситуацій, коли ця необхідність може виникнути, не приведені. Залишається передбачити, що в цю графу заносяться дані у випадку, коли, наприклад, по одному і тому ж документу (накладній або акту) списуються матеріали для здійснення однакових операцій (тобто, в рамках одного напряму), але над різними об'єктами. Це може мати місце при ремонті двох аналогічних станків або при однотипному переобладнанні двох автомобілів. У подібних випадках вказівка конкретного об'єкта дійсно необхідна як додатковий аналітичний критерій для формування об'єктивного сумарного показника по кількості, що списується МПЗ.

Регістр-розрахунок вартості сировини/матеріалу,

списаних в звітному періоді

- -

¦Дата ¦Найменування, дата і ¦Напрям ¦Об'єкт обліку ¦Кількість¦Ціна ¦Стої- ¦Загальна ¦

¦операції ¦номер документа, ¦использова- ¦ ¦( ¦одиниці ¦мость ¦вартість ¦

¦ ¦що є основою ¦ния ¦ ¦натураль- ¦(крб.) ¦(крб.) ¦(крб.) ¦

¦ ¦для списання ¦ ¦ ¦ном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦вимірюванні)¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦05.03.02 ¦Накладна N 118, ¦Виробництво¦Продукція ¦300 ¦* ¦16 500 ¦16 500 ¦

¦ ¦05.03.02 ¦ ¦(упаковка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦10.03.02 ¦Накладна N 129, ¦Виробництво¦Продукція ¦400 ¦* ¦22 000 ¦22 000 ¦

¦ ¦10.03.02 ¦ ¦(упаковка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦15.03.02 ¦Накладна N 144, ¦Виробництво¦Продукція ¦200 ¦* ¦11 000 ¦11 000 ¦

¦ ¦15.03.02 ¦ ¦(упаковка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

В графі 6 ми розмістили "зірочки", оскільки вона використовується лише у випадку, коли облікова політика передбачає формування середньої собівартості для цілей списання сировини (матеріалів). Наступна графа в нашому випадку заповнюється даними з регістра-розрахунку вартості списаних сировина/матеріал по методу ФІФО (ЛИФО).

Показник загальної вартості формується щомісяця "шляхом підсумовування вартості списаних сировина/матеріал у всіх напрямах списання, відображених по рядку 3 вказаного регістра". Не можна не відмітити деяку двозначність даної фрази. Її можна зрозуміти і як "загальна сума всіх напрямів", і як "суми по кожному з перерахованих напрямів". Непрямим образом, шляхом аналізу варіантів використання цього показника, що пропонуються далі, приходимо до висновку, що мався на увазі саме другий варіант, оскільки пропонується спиратися на отриманий результат при:

- формуванні Регістра обліку прямих витрат - у разі списання сировини і (або) матеріалів при виробництві товарів і створюючих їх основу або товарів, що є необхідним компонентом при виробництві (виконанні робіт, наданні послуг);

- заповненні рядка 030 додатку 2 до листа 2 Декларації - у разі списання у виробництво сировини і матеріалів, за винятком витрат на придбання сировини і матеріалів, списаних у виробництво товарів (робіт, послуг);

- формуванні Регістра-розрахунку Формування вартості об'єкта обліку - у разі використання сировини і матеріалів при придбанні майна (робіт, послуг, прав);

- формуванні Регістра-розрахунку вартості реалізованого іншого майна - у разі реалізації сировини і (або) матеріалів;

- формуванні Регістра-розрахунку вартості безвідплатно переданого майна (робіт, послуг, прав) - у разі безвідплатної передачі сировини і (або) матеріалів.

Від себе додамо - ще і при формуванні Регістра обліку внереализационних витрат поточного періоду, якщо списання матеріалів пов'язане із здійсненням саме таких витрат.