На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

5.2. Регістр-розрахунок вартості списаних сировина/матеріал по методу ФІФО (ЛИФО)

Тут ми маємо взагалі цікаву ситуацію - майже абсолютну вторичность, так би мовити, ссилочность показників. Даний регістр, як і попередній, посилається на Регістр-розрахунок "Вартість сировини/матеріалу, списаних в звітному періоді" (запозичаючи з нього чотири показники), крім того, ще чотири показники з дев'яти заповнюються в ньому на основі даних попереднього розглянутого регістра. Таким чином, весь практичний вихід від заповнення цього (не дуже маленького по об'єму) регістра вичерпується розрахунком "Загальної вартості списання" (графа 9), причому виключно як суми всіх показників, занесених в рядки графи 9 у відображення кожного факту списання сировини (матеріалів) по будь-якій основі. З усього викладеного, як нам представляється, витікає справедливий висновок: даний регістр особливо заслуговує "розподіли" між тими двома регістрами, на які він і посилається, тільки з додаванням підсумовуючої графи (в якій буде обчислюватися цей самий єдиний результуючий показник).

Регістр-розрахунок вартості списаних сировина/матеріал

по методу ФІФО (ЛИФО)

- -

¦Наимено-¦Дата ¦Найменування, дата і ¦Загальне ¦Дата ¦Номер¦Кількість, ¦Вартість¦Загальний ¦

¦вание ¦списання ¦номер документа, ¦кількість, ¦надходження¦пара- ¦що списується ¦списання ¦вартість ¦

¦об'єкта ¦по ¦того, що є ¦що списується по¦списати¦тии ¦з партії ¦з партії¦списання ¦

¦ ¦документу ¦основою для ¦документу ¦партії ¦ ¦ ¦(крб.) ¦(крб.) ¦

¦ ¦ ¦даного списання ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Плівка ¦05.03.02 ¦Накладна N 118, ¦300 ¦05.03.02 ¦1 ¦300 ¦16 500 ¦16 500 ¦

¦полиети-¦ ¦05.03.02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦леновая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ ¦10.03.02 ¦Накладна N 129, ¦400 ¦05.03.02 ¦1 ¦400 ¦22 000 ¦22 000 ¦

¦ ¦ ¦10.03.02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ ¦15.03.02 ¦Накладна N 144, ¦200 ¦05.03.02 ¦1 ¦200 ¦11 000 ¦11 000 ¦

¦ ¦ ¦15.03.02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

Тепер подивимося, що цікавого міститься в інструкції по заповненню цього регістра. З першого рядка натикаємося на вельми спірне твердження про те, що метою формування регістра є "розрахунок ціни одиниці списання товарів по методу ФІФО (ЛИФО)". Якщо говорити про вартість ціни одиниці списання по середній собівартості ще справедливо, то в цьому випадку правильніше обговорювати не ціну одиниці, а вартість списання необхідного об'єму, бо саме це виходить навіть із змісту граф регістра, де "ціна одиниці" взагалі не згадується. Записи в даному регістрі рекомендовано здійснювати в хронологічному порядку "в розрізі основ для списання" (тобто за кожним фактом передачі сировини у виробництво) і "в розрізі партій, що мають ненульовий поточний залишок на момент списання". Однак правильніше було б говорити - в розрізі партій, з яких формується дане списання, оскільки інші (більш пізно - для методу ФІФО або більш рано - для методу ЛИФО) партії, що поступили не мають значення для формування ціни списання.

Отже, з точки зору аналітики, що пропонується перша частина регістра присвячена інформації про документ, що є основою для списання (накладній, вимозі, акті). Графи з 5 по 8 - опису партії (партій), з якої (з яких) списується необхідна кількість сировини, а в останній графі відбивається вартість сировини, що списується по даному документу (основі для списання), що обчислюється як сума "партионних" вартостей по графі 8. Несподівано вказівка, що єдиний результат даного регістра використовується при формуванні показника "Вартість" Регістра-розрахунку вартості сировини/матеріалу, списаних в звітному періоді. Аналогічне явище, наприклад, в тому ж Excel носить назву "циклічне посилання" і кваліфікується як помилка. Автори аналітичних регістрів чомусь вважають цілком допустимим, черпаючи інформацію в інакшому регістрі, в результаті формувати показник для нього ж, що представляється малообоснованним і, мабуть, навіть некоректним підходом з методологічної точки зору.