На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

4.4. Регістр інформації про об'єкт нематеріальних активів (березень 2002 року)

Незважаючи на те що даний об'єкт придбаний в одному з попередніх періодів, з початком його податкового обліку підприємство все одно повинно завести відповідний регістр. У графі "Найменування" потрібно, крім власне назви, указати деяку ідентифікуючу ознаку, як який в справжньому прикладі виступає абстрактний номер.

Первинна вартість патенту склалася при його прийнятті на облік з витрат по оплаті власне реєстрації (включаючи держмито) і послуг патентних повірених. Термін корисного використання, спосіб нарахування амортизації і вибір або відмова від понижувального коефіцієнта амортизації встановлюється в розпорядливому документі (наказі керівника), що видається при прийнятті об'єкта на облік, і зміні в процесі експлуатації не підлягають. Відмітимо, що в цьому випадку ми маємо справу з об'єктом, який вже був на балансі організації на 1 січня 2002 року, тому до такого наказу, виданого раніше, необхідне обов'язкове доповнення - наказ, в якому підприємство вказує, що обрало лінійний метод нарахування амортизації з початку 2002 року, в зв'язку з чим на податковий облік даний об'єкт приймається по своїй первинній вартості (у разі нелінійної амортизації справжня редакція НК РФ наказує використання для цих цілей залишкової вартості).

Регістр інформації про об'єкт нематеріальних

активів (березень 2002 року)

- -

¦N¦Дата ¦Наїмено- ¦Первона-¦Термін ¦Спосіб¦Пріме- ¦Суми ¦Дата ¦Кількість¦Базовий¦Термін ¦Дата ¦Основа-¦

¦ ¦приобре-¦вание ¦чальная ¦поліз- ¦начис-¦нение ¦начисле-¦почати ¦місяців ¦стои- ¦списа- ¦сня- ¦ния ¦

¦ ¦тения ¦об'єкта ¦стои- ¦ного ¦ления ¦понижа-¦нной ¦начисле-¦корисний ¦мость ¦ния ¦тия ¦зняття ¦

¦ ¦ ¦нематері-¦мость ¦исполь-¦амор- ¦ющего ¦аморти- ¦ния ¦использо- ¦немате-¦базовий¦объе-¦з обліку¦

¦ ¦ ¦альних ¦(крб.) ¦зования¦тиза- ¦коеффи-¦зации ¦аморти- ¦вания або ¦риаль- ¦стоимо-¦кта з¦ ¦

¦ ¦ ¦активів ¦ ¦ ¦ции ¦циента ¦(крб.) ¦зации ¦закінчення ¦ного ¦сти ¦обліку¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарахування¦активу ¦линів- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортиза- ¦ ¦ним ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦методом¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦13 ¦14 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦1¦30.09.00¦Патент N ¦24 000 ¦60 міс.¦лин-¦немає ¦7200 ¦01.10.00¦60 міс. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦ ¦ ¦ХХХХХ ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

До речі, з терміном тут взагалі проблеми не виникає, оскільки нарахування амортизації однозначно здійснюється протягом дії патенту згідно з відповідними реєстраційними документами.

У розділі "Суми нарахованої амортизації" приводяться дані про нараховану амортизацію з моменту прийняття об'єкта на облік і введення його в експлуатацію. У цьому випадку, оскільки мова йде про березень, дана сума буде розрахована так:

3 міс. (2000 р.) + 12 міс. (2001 р.) + 3 міс. (2002 р.) = 18 міс.

24 000 крб.: 60 міс. = 400 крб./міс.

18 міс. х 400 крб./міс. = 7200 крб.

Вельми своєрідним тут виглядає перелік двох можливих варіантів нарахування амортизації (наростаючим підсумком - при експлуатації об'єкта і одноразово - при його реалізації). Причому на перевірку виявляється, що дана графа, виходячи з інструкції по ведінню регістра, призначена усього лише для визначення залишкової вартості об'єкта при його реалізації.

Проте з всіх стовпців тільки цей і сусідній (кількість місяців амортизації повинне щомісяця збільшуватися на одиницю) містять змінну величину, так що, аналогічно з регістром, що враховує амортизацію основних коштів, можна порекомендувати відкрити для даних показників щомісячну "відомість-брошуру".

Проте, графа про кількість місяців амортизації, за задумом авторів регістра, має і ще одну функцію. Якщо об'єкт амортизується нелінійно, саме тут треба буде відмічати той місяць, коли залишкова вартість стає рівною або меншою, ніж 20 відсотків від первинної - для того, щоб з цього місяця перейти на лінійну амортизацію вартості, що залишилася. А показник, від якого в цьому випадку буде відлічуватися величина щомісячної "лінійної" амортизації, іменується "Базова вартість" і вказується в наступній графі 11. Відповідно термін, протягом якого останні 20 відсотків рівномірно будуть списані на витрати як амортизація, повинен знайти відображення в графі 12. Графа 13, згідно з інструкцією, заповнюється при припиненні виняткових прав власності на об'єкт в зв'язку з його реалізацією.

Однак в нашому випадку виникає додаткова основа для припинення права власності - витікання терміну дії патенту. Тому, незважаючи на відсутність факту продажу патенту, запис в даній графі з'явиться рівне через 5 років з позначеної в патенті дати початку його дії. Відповідно, в графі 14 в цей момент з'явиться запис про витікання терміну дії виняткових прав на даний об'єкт промислової власності.

Відмітимо, що відносно податкового обліку нематеріальних активів, враховуючи просто дивний збіг інформації, що міститься в двох розглянутих регістрах, активно напрошується варіант їх об'єднання. При цьому було б логічно піти по шляху перегрупування "постійної" і "змінної" інформації, з тим щоб перша могла б або перенестися в новий регістр з початком нового звітного періоду (якщо в регістрі будуть відображені декілька об'єктів), або використовуватися протягом всього терміну експлуатації даного об'єкта (якщо він на підприємстві один). Що стосується "змінної" інформації, то для її відображення найбільш прийнятним варіантом виглядає вже неодноразово згадувана "відомість-брошура" із записами, що щомісяця оновляються (що доповняються).