На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Зміст

Введення

1. Загальна характеристика системи податкового обліку МНС РФ

2. Структура і склад сукупності податкових регістрів

3. Податковий облік основних коштів

3.1. Розрахунок норми амортизації при лінійному і нелінійному методах

3.2. Що робити з амортизацією, накопиченою до 2002 року?

3.3. Амортизація об'єкта нерухомості, вживаного

3.4. Амортизуємо автомобіль

3.5. Як списати старі видання

3.6. Ремонт основних коштів: облік і нормування

3.7. Про ремонт майна вартістю менше за 10 000 рублів

3.8. Податковий облік виручки від реалізації майна

3.9. Як заповнити податкові регістри

3.10. Що робити зі старою наднормативною амортизацією

4. Податковий облік на виробничих фірмах

4.1. Регістр обліку операцій придбання майна, робіт, послуг,

правий

4.2. Регістр-розрахунок "Формування вартості об'єкта обліку"

4.3. Регістр-розрахунок амортизації нематеріальних активів

4.4. Регістр інформації про об'єкт нематеріальних активів (арт

2002 року)

5. Податковий облік сировини і матеріалів

5.1. Регістр інформації про придбані партії сировини/матеріалу,

що враховуються по методу ФІФО (ЛИФО)

5.2. Регістр-розрахунок вартості списаних сировина/матеріал по методу

ФІФО (ЛИФО)

5.3. Регістр-розрахунок вартості сировини/матеріалу, списаних в

звітному періоді

6. Податкові регістри, присвячені дебіторській заборгованості

6.1. Регістр обліку сумнівної і безнадійної дебіторської

заборгованості за результатами інвентаризації на звітну дату

6.2. Регістр руху резерву по сумнівних боргах

6.3. Регістр обліку операцій по руху дебіторської заборгованості

6.4. Регістр обліку розрахунків по штрафних санкціях

6.5. Регістр-розрахунок сум нарахованих штрафних санкцій за звітний

період

7. Податковий облік витрат по страхуванню працівників

7.1. Регістр обліку договорів на добровільне страхування працівників

7.2. Регістр обліку витрат по добровільному страхуванню працівників

7.3. Регістр-розрахунок обліку витрат по страхуванню працівників

поточного періоду

7.4. Регістр обліку витрат майбутніх періодів

8. Податковий облік реалізації, доходів, витрат і фінансового результату

8.1. Регістр обліку операцій вибуття майна, робіт, послуг, правий

8.2. Регістр обліку доходів поточного періоду

8.3. Регістр обліку надходжень грошових коштів. Регістр обліку

витрати грошових коштів

8.4. Регістр обліку витрат по оплаті труда

8.5. Регістр обліку нарахування податків і зборів, що включаються до складу

витрат

8.6. Регістр обліку інших витрат поточного періоду

Додатку