На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

3.8. Податковий облік виручки від реалізації майна

Як вказано в статті 249 НК РФ, виручка від реалізації майна для цілей розділу 25 НК РФ признається доходом від реалізації. Як визначаються витрати при реалізації майна, регламентує стаття 268 НК РФ.

Так, платник податків має право зменшити дохід від реалізації належного йому об'єкта (зокрема, основного засобу) на його залишкову вартість (подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ). При цьому у випадку, коли залишкова вартість в сукупності з витратами, виробленими в зв'язку з реалізацією майна, що амортизується, перевищує виручку від реалізації, отриманий збиток включається до складу інших витрат платника податків рівними частками протягом терміну, рівного різниці між встановленим терміном корисного використання цього майна і фактичним терміном його експлуатації до моменту реалізації.

Приклад

Розглянемо податковий облік операції по реалізації копіювального пристрою, яку підприємство здійснило 30 січня 2002 року.

Для підготовки копіювального пристрою до реалізації (враховуючи попередній термін експлуатації) підприємство сплатило послуги спеціалізованого технічного центра по чищенню, настройці і профілактиці апарату в сумі 2300 крб. (без урахування ПДВ). Залишкова вартість копіювального пристрою на момент реалізації (на 1 люті 2002 року) становила 9875,4 крб. Підприємство розрахувало "вхідну" амортизацію по нормах, що раніше діяли і правилах так:

12 000 крб.- 1875 крб.- 249,6 крб. = 9875,4 крб.

У сумі з вартістю предпродажной підготовки це становитиме 12 175,4 крб., тобто навіть більше, ніж ціна придбання. Вживаний апарат підприємство домовилося продати за 10 000 крб. (без урахування ПДВ).

Отже, від даної реалізації підприємство отримує збиток, рівний: 12 175,4 крб.- 10 000 крб. = 2175,4 крб.

Оскільки визначений на початку 2002 року термін корисного використання копіювального пристрою складає 4 року (48 місяців), а фактично до моменту продажу він знаходився в експлуатації 16 місяців, то сума збитку повинна буде включатися до складу інших витрат рівномірними частками протягом наступних 32 місяців.

Таким чином, аж до 1 жовтня 2004 року підприємство щомісяця буде списувати на витрати по 67,98 крб.