Головна

всі книги   до розділу

Зміст

Анотація
Зміст
Уведення
1. Загальна характеристика системи податкового обліку МНС РФ
2. Структура і склад сукупності податкових регістрів
3. Податковий облік основних коштів
3.1. Розрахунок норми амортизації при лінійному і нелінійному методах
3.2. Що робити з амортизацією, накопиченої до 2002 року?
3.3. Амортизація об'єкта нерухомості, що были у вживанні
3.4. Амортизуємо автомобіль
3.5. Як списати старі видання?
3.6. Ремонт основних коштів: облік і нормування
3.7. Про ремонт майна вартістю менш 10 000 карбованців
3.8. Податковий облік виторгу від реалізації майна
3.9. Як заповнити податкові регістри
3.10. Що робити зі старою наднормативною амортизацією
4. Податковий облік на виробничих фірмах
4.1. Регістр обліку операцій придбання майна, робіт, послуг, прав
4.2. Регістр-розрахунок " Формування вартості об'єкта учетаquоt;
4.3. Регістр-розрахунок амортизації нематеріальних активів
4.4. Регістр інформації про об'єкт нематеріальних активів (березень 2002 року)
5. Податковий облік сировини і матеріалів
5.1. Регістр інформації про придбані партії сировини/матеріалів, що враховуються по методу ФИФО (ЛИФО)
5.2. Регістр-розрахунок вартості списаних сировини/матеріалів по методу ФИФО (ЛИФО)
5.3. Регістр-розрахунок вартості сировини/матеріалів, списаних у звітному періоді
6.1. Регістр обліку сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості за результатами інвентаризації на звітну дату
6.2. Регістр руху резерву по сумнівних боргах
6.3. Регістр обліку операцій по русі дебіторської заборгованості
6.4. Регістр обліку розрахунків по штрафних санкціях
6.5. Регістр-розрахунок сум нарахованих штрафних санкцій за звітний період
7. Податковий облік витрат по страхуванню працівників
7.1. Регістр обліку договорів на добровільне страхування працівників
7.2. Регістр обліку витрат по добровільному страхуванню працівників
7.3. Регістр-розрахунок обліку витрат по страхуванню працівників поточного періоду
7.4. Регістр обліку витрат майбутніх періодів
8.1. Регістр обліку операцій вибуття майна, робіт, послуг, прав
8.2. Регістр обліку доходів поточного періоду
8.3. Регістр обліку надходжень коштів.
8.4. Регістр обліку витрат по оплаті праці
8.5. Регістр обліку нарахування податків і зборів, що включаються до складу витрат
8.6. Регістр обліку інших витрат поточного періоду
8.7. Регістр обліку позареалізаційних витрат поточного періоду
9. Особливості податкового обліку в торгівлі
9.1. Регістр інформації про рух придбаних товарів, що враховуються по методу середньої собівартості
9.2. Регістр обліку вартості товарів, списаних у звітному періоді
9.3. Регістр-розрахунок залишку транспортних витрат