На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 5. Доведення постанови (рішення) до зведення

Даний етап стадії розгляду і прийняття постанові (рішення) у справі характеризується тим, що прийняте рішення повинне бути доведене, по-перше, до зведення всіх зацікавлених учасників виробництва і, по-друге, до зведення громадськості.

Згідно з положеннями ст. 285 КУоАП постанови (рішення) появляється негайно по закінченні розгляду справи, а копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або висилається особі, відносно якого воно винесене. Потерпілому, на його прохання, також вручається під розписку або висилається в триденний термін копія постанови (рішення) у справі. Про висилку копії постанови (рішення) робиться відповідна відмітка в справі.

Суд загальної юрисдикції згідно ч. 5 ст. 285 КУоАП направляє копії постанови (рішення) відповідному підприємству, установі, організації для зведення

210

> > > 211 > > >

або органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону особі користуватися вогнепальною зброєю, якщо дана постанова (рішення) винесена: по-перше, при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 174 КУоАП - «Стрільба з вогнепальної, холодної метальної або пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням встановленого порядку» і ст. 191 КУоАЛ - «Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної або пневматичної зброї і бойових запасів», і, по-друге, відносно особи, якому вогнепальна зброя, а також бойові запаси були ввірені в зв'язку з виконанням службових обов'язків або передані у тимчасове користування підприємством, установою, організацією.

З мета відповідного реагування і вживання заходів по недопущенню подібних правопорушень в майбутньому, орган адміністративної юрисдикції, що прийняв постанову (рішення) у справі, повідомляє про довершену адміністративну провину громадськість. Адресат, якому призначаються дані відомості, залежить від вигляду адміністративної провини.

1. При здійсненні таких адміністративних правопорушень, як дрібне розкрадання (ст. 51 КУоАП), допуск до управління транспортними засобами або судами водіїв або судоводій, що знаходяться в стані сп'яніння, або осіб, що не має права управління транспортним засобом (ст. 129 КУоАП), управління транспортним засобом або судами в стані сп'яніння (частини 1 і 2 ст. 130 КУоАП), дрібна спекуляція (ст. 157 КУоАП), дрібне хуліганство (ст. 173 КУоАП), виготовлення, зберігання самогонки і апаратів для його виробітку (ст. 176 КУоАП), придбання самогонки і інших міцних спиртних напоїв домашнього виробітку (ст. 177 КУоАП), розпивання спиртних напоїв в суспільних місцях або поява в суспільних місцях в п'яному вигляді (ст. 178 КУоАП), - орган (посадова особа), що розглядає справу, доводить до відома власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу або громадської організації по місцю роботи, навчання або проживання порушника про довершене правопорушення.

2. При здійсненні таких адміністративних проступків, як порушення правил вояцького обліку ( 210

211

> > > 212 > > >

КУоАП) і умисне псування обліково-вояцьких документів, їх втрата по недбалості (ст. 211 КУоАП), - відомості про довершене правопорушення доводяться до власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, колективного сільськогосподарського підприємства і учбового закладу тільки по місцю роботи (навчання) порушника.

3. По таких адміністративних проступках, як порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному, повітряному і морському транспорті (ст. 109-115 КУоАП), порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті (ст. 120 КУоАП), порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на транспорті (частини 1, 2 і 3 ст. 133 КУоАП), провезення ручної поклажі понад встановлені норми і неоплачений багаж (ч. 1 ст. 134 КУоАП), безквитковий проїзд (частинами 1, 2 і 3 ст. 135 КУоАП), довершених злісними порушниками, - відомості доводяться до власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу або громадської організації по місцю роботи, навчання або проживання злісного порушника.