Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 1. Поняття і основні ознаки адміністративно-правового примушення

Адміністративно-правове примушення - одне з видів державного примушення. Тому йому властиві всі ознаки останнього. У той же час воно володіє рядом особливостей, наявність яких і визначає його своєрідність і відмінність від інших заходів державного примушення.

1. Заходи адміністративно-правового примушення застосовуються, по-перше, як крайній засіб забезпечення і охорони правопорядку і пов'язані із залученням винних осіб до адміністративної відповідальності, і, по-друге, як заходи, направлені на попередження і припинення можливих або правопорушень, що здійснюються і шкідливих наслідків для держави, суспільства і окремих громадян. Інакшої точки зору дотримується в своїх роботах Д. Н. Бахрах, який зв'язує застосування заходів адміністративно-правового примушення тільки із здійсненням адміністративного проступка1.

2. Застосування заходів адміністративно-правового примушення віднесене до компетенції широкого кола органів (посадових осіб), де особливе місце займають органи державної виконавчої влади. Однак заходи адміністративно-правового примушення застосовуються і ис1

Бахрах Д. Н. Адміністратівная відповідальність громадян в СРСР: Учбове пособие.- Свердловськ, 1989.- С. 17-18; Бахрах Д. Н. Адміністратівноє право. Підручник для вузов.- М.: Ізд. «БЕК», 1996.- С.258.

> > > 6 > > >

полнительними органами місцевого самоврядування (наприклад, адміністративними комісіями), а також суддями місцевих судів. Необхідно відмітити, що для заходів адміністративно-правого примушення, як правило, характерний позасудовий порядок їх застосування.

3. Заходи адміністративно-правового примушення застосовуються до третіх осіб, т. е. до тих, хто не знаходиться в безпосередньому підкоренні і не пов'язаний службовими відносинами з органами, наділеними владними повноваженнями. Так само заходи адміністративно-правового примушення застосовуються не тільки до громадян, але і організаціям.

4. Заходи адміністративно-правового примушення застосовуються в цілях: а) попередження можливих правопорушень і шкідливих наслідків катастроф, стихійних лих, аварій і т. д.; б) припинення вже початої адміністративної провини і інших правопорушень; в) покарання винної особи, що здійснило адміністративну провину; г) забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення; д) відновлення колишнього стану речей і відшкодування заподіяного майнового збитку.

5. Порядок застосування заходів адміністративно-правового примушення регулюється, як правило, нормами адміністративного права, які містяться в законах і підзаконних актах України. Недоліками правового регулювання заходів адміністративно-правового примушення є: разбросанность нормативного матеріалу по різних нормативно-правових актах; наявність протиріч і пропусків в законодавстві, а також, закріплення процесуального порядку їх застосування підзаконними актами.

6. Заходи адміністративно-правового примушення пов'язані з обмеженням прав і свобод громадян і організацій у разах прямо передбачених чинним законодавством України. Тому важливо, щоб основи, терміни і порядок застосування заходів адміністративно-правового примушення регулювалися не підзаконними актами, а відповідними систематизованими нормативними актами.

Таким чином, адміністративно-правове примушення - це особливий вигляд державного примушення, що являє собою встановлену нормами адміністративного права систему заходів психологічного і физи>

> > 7 > > >

ческого впливу на свідомість і поведінку людей, які застосовуються як до осіб, що здійснили адміністративну провину, так і до інакших осіб з метою попередження можливого правопорушення або попередження можливих шкідливих наслідків для держави, суспільства і окремих громадян.