На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 3. Аналіз зібраних матеріалів, обставин справи (слухання справи)

У залежності від того, колегіальний орган або посадова особа розглядає справу, залежить і сам порядок слухання справи.

Якщо матеріали справи розглядаються колегіальним органом, то слухання справи починається з оголошення складу колегіального органу. Потім головуючий на засіданні колегіального органу оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, що беруть участь в розгляді справи, їх права і обов'язків. Після цього оповіщається протокол об адміністративну правонаруше204

> > > 205 > > >

ний. На засіданні заслуховуються обличчя, що беруть участь в розгляді справи, досліджуються докази і дозволяються клопотання, а у разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок (ст. 279 КУоАП).

Цей порядок може бути конкретизований і уточнений відповідними положеннями об колегіальну органах151.

У таких положеннях більш детально регламентований порядок слухання справ в колегіальних органах. Так в Положенні про адміністративні комісії від 1988 р. закріпляється, що адміністративна комісія діє в складі голови, його заступника, секретаря і не менш шести членів комісії (ст. 6 Положення).

Адміністративна комісія має право розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності на засіданні не менше за половину членів їх складу, а виконавчий комітет міського, селищного, сільського рад - при наявності на засіданні не менш двох третин загального складу виконавчого комітету.

У відповідності зі ст. 12 Положення про адміністративні комісії голова, а в його відсутність заступник голови: 1) керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію задач; 2) головує на засіданнях комісії; 3) забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, належних розгляду на черговому засіданні; 4) вживає заходів по виконанню рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії; 5) підписує протокол і постанову комісії з справи про адміністративне правопорушення.

Відповідальний секретар адміністративної комісії (ст. 13 Положення): 1) веде у справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії; 2) разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії з справи об адміністративну правона151

Наприклад, не втратило ще юридичної сили Положення про адміністративні комісії Української ССР, затверджене указом Презідії Верховної Ради Української ССР від 9 березня 1988 року № 5540-XI (Законодавство України. Комп'ютерна бібліотека «Інфодіськ» за станом на 1 грудня 2003 р.)

205

> > > 206 > > >

рушенні; 3) обертає до виконавця постанови про накладення адміністративного стягнення.

При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне правопорушення ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні і секретарем цього органу і в якому вказуються:

1) дата і місце засідання;

2) найменування і склад органу, що розглядає справу;

3) зміст справи, що розглядається;

4) зведення про явку осіб, що беруть участь в справі;

5) пояснення осіб, що беруть участь в розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

7) зведення про оголошення прийнятої постанови і роз'ясненні порядку і термінів його обжалования152.

Якщо ж матеріали справи розглядаються правомочною посадовою особою, то слухання справи починається з його уявлення. Дуже часто в слуханні справи беруть участь тільки особа, те, що розглядає подів, і особа, що притягується до адміністративної відповідальності. У таких випадках особі, що притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, зачитується протокол про адміністративне правопорушення і надається можливість пояснити свої протиправні дії. При цьому посадова особа також дозволяє клопотання і досліджує інакші докази у справі. У тих же випадках, коли на слуханні справи присутні і інші учасники виробництва (свідки, потерпілий, законні представники, оборонець і інш.), то заслуховуються і їх пояснення у справі, розглядається їх клопотання і досліджуються представлені докази.

Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати:

1) чи було довершене адміністративне правопорушення;

2) чи винне дане обличчя в його здійсненні; 3) чи підлягає воно адміністративної відповідальності; 4) чи є

152 На жаль, ст. 281 КУоАП, встановлюючи обов'язок колегіального органу при розгляді справи вести протокол засідання, не передбачає наслідків недотримання даного обов'язку.

206

> > > 207 > > >

обставини, пом'якшувальні і обтяжуючі відповідальність; 5) чи заподіяний майновий збиток; 6) чи є основи для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу; 7) інші обставини, що мають значення для правильного дозволу справи (ст. 280 КУоАП).