Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 2. Підготовка поділа до розгляду

Процесуальною основою розгляду справи звичайно є протокол про адміністративне правопорушення, який повинен бути складений уповноваженим на те органом (посадовою особою) і правильно оформлений. Згідно з чинним законодавством іноді процесуальною основою розгляду справи є постанова прокурора про збудження виробництва у справі про адміністративне правопорушення (ст. 250 КУоАП)149.

Підготовка справи до розгляду проводиться особою, компетентною дозволяти справи про ті або інакші види правопорушень або спеціально виділеними для цієї мети особами. Наприклад, підготовка справ до розгляду колегіальними органами покладається на секретарів відповідних адміністративних комісій або виконкому міської, сільської, селищної ради.

149 Законодавство України про адміністративну відповідальність чітко не встановлює процесуальну основу розгляду справи. Ця основа витікає з аналізу певних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, наприклад, ст. 258 КУоАП закріплює випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається, а стягнення накладається на місці. Частина 3 ст. 258 КУоАП дає право говорити про те, що протокол про адміністративні правопорушення зобов'язаний складатися у всіх випадках, крім, випадків спрощеного виробництва і коли збудження виробництва у справі відбувається на основі постанови прокурора.

202

> > > 203 > > >

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує наступні питання: 1) чи відноситься до його компетенції розгляд даної справи; 2) чи правильно складені протоколи і інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; 3) чи сповіщені обличчя, що беруть участь в розгляді справи, про час і місце його розгляду; 4) чи запитані необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, що притягується до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

При підготовці справи до розгляду враховуються спочатку два найбільш важливих питання. Перший полягає в тому, що орган адміністративної юрисдикції з'ясовує, чи відноситься до його компетенції розгляд даної категорії справ, а другої - чи правильно складені протоколи і інші матеріали справи про адміністративне правопорушення. Якщо з'ясовується, що орган (посадова особа), що отримало матеріали справи, не має права розглядати дану категорію правопорушень, то матеріали справи прямують компетентному органу по підвідомчості. При виявленні недоліків в протоколі або інших матеріалах, які перешкоджають або унеможливлюють об'єктивне розслідування справи, обличчя, провідне підготовку до його розгляду, повертає ці матеріали органу, що збудив адміністративне расследование150.

Також на етапі підготовки справи до розгляду перевіряється достатність матеріалів, що містяться в справі, для розгляду його по суті і винесення постанови (рішення), що витікає з пункту 4 ст. 278 КУоАП. Так згідно з цим пунктом орган (посадова особа) має право запитати додаткові матеріали у справі у відповідних підприємств, установ і організацій.

Важливим моментом підготовки справи є сповіщення осіб, що беруть участь в справі про місце і час його рассмот150

Законодавство не дає чітких вказівок, як поступати органу, що розглядає справу, в тих випадках, коли будуть виявлені істотні недоліки в оформленні протоколів і інших матеріалів справи. Це питання необхідно законодавче врегулювати, закріпивши відповідне положення в ст. 278 КУоАП.

203

> > > 204 > > >

ренії. Сповіщення повинне бути вручене порушнику під його розписку не пізніше, ніж за добу до засідання. У разі тимчасової відсутності порушника сповіщення для передачі йому вручається під розписку кому-небудь з тих, що проживають спільно з ним дорослих членів сім'ї, житлово-експлуатаційної організації, адміністрації по місцю роботи або навчання порушника. Про місце і час розгляду справи сповіщаються також потерпілий, свідки, законні представники, експерт і перекладач, якщо вони є учасниками виробництва.

Якщо справа про адміністративне правопорушення розглядається колегіальним органом, то секретар або голова повідомляють про час і місце розгляди справи іншим членам цього органу.

Одна з особливостей виробництва у справах про адміністративні правопорушення в тому, що присутність правопорушника на розгляді справи, як правило, не є обов'язковою. Законодавство лише в певних випадках встановлює обов'язкову присутність при розгляді справи особи, що притягується до адміністративної відповідальності (ч. 2 ст. 268 КУоАП). При цьому важливо, щоб обличчя, відповідальне за підготовку матеріалів до розгляду справи, забезпечило також, явку особи, що притягується до відповідальності. У разі ухиляння його від явки по виклику органу внутрішніх справ або судді місцевого суду загальної юрисдикції це обличчя може бути піддане приводу органом внутрішніх справ (міліцією).