На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 4. Особистий огляд і огляд речей

Особистий огляд і огляд речей - це міра забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення, що полягає у виявленні необхідних у справі доказів, головним чином - речовинних. Дуже важливо відрізняти вище вказані заходи забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення від особистого огляду або огляду речей, які застосовуються як заходи адміністративного припинення або заходи адміністративного попередження. Наприклад, особистий огляд пасажирів повітряних судів, коли є відповідні свідчення технічних засобів контролю, є адміністративною мірою припинення, оскільки переслідує мета припинення протиправної поведінки особи. У разах же огляду транспортних засобів, наступних через Державну межу України, мова йде про адміністративно-запобіжний засіб примушення, тому що основна мета застосування даної міри примушення - попередження можливих шкідливих наслідків для держави, суспільства і окремих громадян. Тому особистий огляд і огляд

169

> > > 170 > > >

речей, як міра забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення, застосовується компетентними органами тільки в зв'язку із здійсненням адміністративної провини.

Згідно з чинним законодавством особистий огляд може вироблятися уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і органів прикордонної служби, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і посадовими особами інших органів. При цьому уповноважена посадова особа повинна бути однієї підлоги з тим, що додивляється, а сам огляд здійснюється в присутності двох зрозумілих того ж пола127.

Частина 3 ст. 264 КУоАП дає перелік органів, які мають право здійснювати огляд речей. До них відносяться уповноважені на те посадові особи: 1) органів внутрішніх справ; 2) воєнізованої охорони; 3) цивільної авіації; 4) митних установ; 5) органів прикордонної служби; 6) природоохранних органів; 7) органів лісової охорони; 8) органів рибоохрани; 9) органів, що здійснюють державний нагляд за дотриманням правил полювання; 10) Військової служби правопорядку в Збройних Силах України; 11) інших органів, у випадках, прямо передбачених законами України.

При здійсненні порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, уповноважені на те посадові особи органів, що здійснюють державний нагляд за дотриманням правил полювання, органів

127 Новий Кодекс РФ про адміністративні правопорушення в п. 4 ст. 27.7 передбачив виняткові випадки, коли особистий огляд і огляд речей може бути здійснений уповноваженою на те посадовою особою і без зрозумілих (при наявності достатніх основ вважати, що при фізичній особі знаходяться зброя або інакші предмети, які можуть бути використані для спричинення шкоди життя і здоров'ю інших осіб). Висновок про необхідність передбачити в законодавстві України про адміністративну відповідальність виняткові випадки застосування особистого огляду і огляду речей без присутності зрозумілих висловлюється і вченими України (наприклад, Комзюк А. Т. Заході адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: Монографія.- X., 2002.- С. 173).

170

> > > 171 > > >

рибоохрани, а також працівники міліції, військовослужбовці і працівники Державної прикордонної служби України можуть виготовляти у встановленому порядку огляд транспортних засобів.

Огляд віщої, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і рибного лову, здобутої продукції, транспортних засобів і інших предметів здійснюється, як правило, в присутності особи, у власності (володінні) якого вони знаходяться. Вказані речі і предмети можуть бути піддані огляду з участю двох зрозумілих у відсутності власника (власника), у випадках, що не терплять зволікання.

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис в протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. На відміну від протоколу про адміністративне затримання, вимоги до складання якого містяться в ч. 1 ст. 261 КУоАП, Кодекс не закріплює ніяких вимог відносно змісту протоколу особистого огляду і огляду речей. До відомостей, які повинні бути в обов'язковому порядку вказані в протоколі особистого огляду і огляду речей відносяться: дата і місце його складання; посада, прізвище, ім'я і по батькові особи, що склала протокол; зведення про особистість, піддану огляду; підпис посадової особи, що склала протокол, і осіб, яке особисто або майно якого зазнало огляду. Особливість оформлення такого роду протоколу полягає в тому, що послідовно і детально описуються всі речі, виявлені при особистому огляді або огляді речей.