На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 3. Адміністративне затримання

Адміністративне затримання - це короткочасне обмеження свободи особи, що здійснила адміністративну провину, пов'язане з їх примусовим містячи-співпадає.

І не завжди обличчя, що має право доставити порушника, наприклад, до виконавчих органів місцевих рад, має право вирішити питання про його затримання, а також не завжди затримання є обов'язковим слідством доставлення. Тому доставлення порушника повинно мати свій процесуальний термін, протягом якого є можливість без застосування адміністративного затримання скласти протокол про адміністративне правопорушення. Такий термін повинен бути встановлений саме в ст. 259 КУоАП - «Доставлення порушника», і стосуватися крім часу перебування доставленої особи в штабі суспільного формування з охорони громадського порядку і державної межі, приміщенні виконавчого органу сільської, міської поради, також часу перебування доставленої особи в службових приміщеннях органів міліції і воєнізованої охорони. Тобто, на нашій думку, адміністративне доставлення порушника необхідно розглядати декілька ширше, ніж це дається у визначенні. Під адміністративним доставленням порушника потрібно розуміти не тільки примусове вилучення особи, що здійснила або що здійснює адміністративну провину, з місця здійснення даного правопорушення або з місця виявлення правопорушника і супровід його до органу, правомочний вирішити питання про адміністративне затримання або залучення до адміністративної відповідальності, але і знаходження доставленої особи не більше за годину в службових приміщеннях штабу суспільного формування з охорони громадського порядку і державну межу, виконавчий орган сільської, міської ради, в службових приміщеннях органів міліції і воєнізованої охорони з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення.

165

> > > 166 > > >

ниєм протягом встановленого законом часу в спеціальних приміщеннях правомочних органів.

Адміністративному затриманню властиві наступні особливості:

По-перше, про адміністративне затримання складається протокол. Наприклад, якщо порівнювати адміністративне затримання з іншими заходами забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення (особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів і інш.), то про адміністративне затримання в обов'язковому порядку складається відповідний протокол. Протокол вилучення речей і документів або протокол особистого огляду не завжди складається, про здійснення даної міри адміністративно-правового примушення досить зробити відповідний запис в протокол про адміністративне правопорушення або в протокол про адміністративне затримання, що передбачене ч. 5 ст. 264 КУоАП і ч. 2 ст. 265 КУоАП.

Стаття 261 КУоАП встановлює основні вимоги, що пред'являються до змісту протоколу адміністративного затримання. У протоколі повинні бути вказані: дата і місце його складання; посада, прізвище, ім'я і по батькові особи, що склала протокол; зведення про особистість заримованого; час і мотиви задержания126. Протокол підписується посадовою особою, його що склав, і заримованим. У разі відмови заримованого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

По-друге, загальний термін адміністративного затримання не повинен перевищувати трьох годин і обчислюється з моменту доставлення порушника для складання протоколу про адміністративне правопорушення, а в тих випадках, коли заримоване обличчя знаходиться в стані сп'яніння, то - з часу його витвереження.

Крім загального терміну законодавство про адміністративну відповідальність встановлює і інші (спеціальні) терміни адміністративного затримання.

126 Результати вивчення протоколів про адміністративне затримання показують, що працівники міліції під мотивом затримання розуміють або його основи, або його мети, а часто формулювання мотивів затримання не засновані на законі. Під мотивом адміністративного затримання потрібно розуміти конкретні обставини справи, що обгрунтовують необхідність затримання особи саме в цьому випадку.

166

> > > 167 > > >

Так, обличчя, що порушили прикордонний режим або режим в пунктах пропуску через державну межу України, можуть бути заримовані на термін до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках - для встановлення особистості і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурору протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на термін до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що засвідчують їх особистість.

Обличчя, що порушили правила обороту наркотичних коштів і психотропних речовин, можуть бути заримовані на термін до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках - для встановлення особистості, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних коштів і психотропних речовин і їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурору протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, або на термін до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що засвідчують їх особистість.

Особи, що здійснили дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена суспільного формування з охорони громадського порядку і державної межі, а також військовослужбовця або образа їх, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції, а також обличчя, що порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних ходів і демонстрацій, або що виявили неповагу до суду або що торгували з рук в невстановлених місцях, можуть бути заримовані до розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ по підвідомчих йому справам.

Стаття 263 КУоАП не дає вичерпного переліку спеціальних термінів адміністративного затримання. Такі терміни можуть бути встановлені і іншими законами України. Наприклад, ст. 27 Закону України від 05.11.91 м. «Про прокуратуру» передбачає адміністративне затримання іноземців і осіб без громадянства в зв'язку з видворяючим їх за межі України. Таке затримання триває безпосередньо до моменту видворяючого іноземця або особи без громадянства.

167

> > > 168 > > >

По-третє, адміністративне затримання проводиться лише за ті адміністративні проступки і лише тими органами (посадовими особами), які передбачені ст. 262 КУоАП.

Так, адміністративне затримання проводиться:

1) органами внутрішніх справ - при здійсненні дрібного хуліганства, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних ходів і демонстрацій, при поширенні помилкових чуток, здійсненні злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена суспільного формування з охорони громадського порядку і державної межі, а також військовослужбовця або образі їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, при вияві неповаги до суду, порушенні правил про валютні операції, правил обігу наркотичних коштів і психотропних речовин, незаконного продажу товарів або інакших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук в невстановлених місцях, при розпиванні спиртних напоїв в суспільних місцях або появі в суспільних місцях в п'яному вигляді, що ображає людське достоїнство і суспільну моральність, у випадках, коли є основи вважати, що обличчя займається проституцією, при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів і інакших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, а також в інакших випадках, прямо передбачених законами України;

2) органами прикордонної служби - при порушенні прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державну межу України, при злісній непокорі законному розпорядженню або вимозі працівника Державної прикордонної служби України, при порушенні правил використання об'єктів тваринного світу в межах прикордонної лінії і контрольованого прикордонного району, в територіальному морі, внутрішніх водах і винятковій (морської) економічній зоні України, при порушенні правил перебування іноземців і осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України;

3) старшим в місці розташування об'єкта, що охороняється посадовою особою воєнізованої охорони - при

168

> > > 169 > > >

здійсненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на об'єкти, що охороняються, інше майно;

4) посадовими особами Військової служби правопорядку в Збройних Силах України - у разах здійснення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів і працівниками Збройних Сил України під час виконання службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню або вимозі посадової особи Військової служби правопорядку в Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог даної особи, порушення правил зберігання, носіння і перевезення вогнепальної, холодної або пневматичної зброї і боєприпасів, дрібного розкрадання, у разах вживання спиртних напоїв в суспільних місцях, появи в суспільних місцях в стані сп'яніння, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями або іншими особами, які управляють військовими транспортними засобами.