Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 1. Загальна характеристика заходів забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення (процесуально-забезпечувальних заходів)

У здійсненні виробництва у справах про адміністративні правопорушення важливу роль грають заходи забезпечення виробництва у справах про адміністративне правопорушення.

Звичайно ці заходи адміністративно-правового примушення розглядаються вченими як різновид заходів адміністративного пресечения122.

Ряд авторів обгрунтовано вважають, що в системі заходів адміністративно-правового примушення існує самостійна група заходів процесуального-забезпечувального характеру (див. з 2 розділу I)123. Щоб уникнути термінологічних протиріч дану групу заходів примушення можна називати заходами забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення, де в самій назві буде відображена цільова спрямованість їх

122 Бандурка О. М. Заході адміністративного припинення в діяльності міліції: Автореф. дис.... канд. юрид. наук.- X., 1994.- С. 10; Комзюк А. Т. Заході адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: Монографія.- X., 2002.- С. 36-46.

123 Веременко И. И. Адміністративно-правові санкції.- М., 1975.- С. 71; Розин Л. М. Правоотношенія, виникаючі при застосуванні заходів адміністративної ответственности.- В сб.: Проблеми теорії і практика адміністративної відповідальності в світлі рішень XXV з'їзду КПРС і Конституції СССР.- М., 1979.- С. 51; Розин Л. М. Проблеми класифікації заходів адміністративного примушення // Управління і право.- 1982.- Вип. 7.- С. 182-186; Кисин В. Р. Правовие аспекти адміністративно-процесуального принуждения.- В сб. науч. трудів: Виробництво у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх дел.- До., 1983.- С. 23-36.

160

> > > 161 > > >

застосування. Тобто дана група заходів адміністративно-правового примушення застосовується не з метою попередження або припинення порушення, а в зв'язку з виявленням ознак правопорушення з метою забезпечення об'єктивного, всебічного і повного розгляду справи про адміністративну провину. Тому адміністративне затримання, в залежності від мети його застосування, може виступати, по-перше, як міра попередження, якщо застосовується з метою встановлення особистості, по-друге, як міра припинення, якщо застосовується з метою припинення протиправного діяння, і, по-третє, як міра процесуально-забезпечувального характеру, якщо застосовується з метою забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ і виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення.

У основному заходи забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення зосереджені в розділі 20 КУоАП. Однак деякі з них містяться і в інших розділах Кодексу (наприклад, доставлення порушника - ст. 259 КУоАП; привід особи, що притягується до адміністративної відповідальності, - ч. 2 ст. 268 КУоАП).

До заходів забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення відносяться наступні:

1) доставлення порушника (ст. 259 КУоАП);

2) адміністративне затримання (статті 261-263 КУоАП);

3) особистий огляд і огляд речей (ст. 264 КУоАП);

4) вилучення речей і документів (ст. 265 КУоАП);

5) відсторонення від управління транспортним засобом відповідного вигляду і огляд на стан сп'яніння (ст. 266 КУоАП);

7) привід (ч. 2 ст. 268 КУоАП).

У залежності від змісту примусового впливу такі заходи можна розділити на дві групи, по-перше, заходи обмеження особистих немайнових прав, і, по-друге, заходи обмеження майнових прав.

До заходів, пов'язаних з обмеженням особистих немайнових прав, відносяться: доставлення порушника; адміністративне затримання; привід; огляд на стан сп'яніння; особистий огляд. До заходів, які пов'язані з обмеженням майнових прав, потрібно віднести: огляд речей; вилучення речей і документів; відсторонення від управління транспортним засобом.

161

> > > 162 > > >