На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 7. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення

Для рішення задач виробництва у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 245 КУоАП, важливе значення має чітке визначення того, який суб'єкт влади якими справами відає, хто які справи оформляє, розглядає або виконує. Правильне розв'язання питань підвідомчості - необхідна умова кваліфікованого, оперативного дозволу справ про адміністративні правопорушення.

Іноді підвідомчість справ про адміністративні правопорушення визначають як закріплену законодавством компетенцію по розгляду справ про адміністративні правопорушення між органами і посадовими особами, уповноваженими розглядати такі дела118. До такого вузького розумію підвідомчість справ про адміністративні правопорушення підштовхує і Кодекс України про адміністративні правопорушення, який в розділі 17 - «Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення» дає перелік органів адміністративної юрисдикції, що мають право розглядати певні категорії справ про адміністративні правопорушення.

Однак у виробництві у справах про адміністративні правопорушення дуже часто одні органи (посадові особи) має право розсліджувати справи, інші - розглядати їх і приймати постанови у справі, треті - розглядати жалоби на постанови, четверті - виконувати постанови про накладення адміністративних стягнень. Тому для виробництва у справах про адміністративні правопорушення актуальне питання про постадийной підвідомчість. Наприклад, якщо мова йде про підвідомчість на стадії адміністративного розслідування, то, та-не

Тіхоміров СВ. Адміністративне право Російської Федерації: Учбове пособие.- М.: Ізд. «Юрлитинформ», 2003.- С. 307.

157

> > > 158 > > >

кая підвідомчість встановлена, насамперед, ст. 255 КУоАП, де дається перелік посадових осіб, що мають право складати протокол про адміністративне правопорушення по певних категоріях справ. Так уповноважені на те посадові особи органів зв'язку мають право складати такий протокол по адміністративних правопорушеннях, передбачених статтями 144-1484, 1887 КУоАП. Д. Н. Бахрах говорить навіть про виділення підвідомчості при здійсненні окремих действии113. Так, наприклад, коло посадових осіб, що мають право здійснювати в певних випадках доставлення порушника, встановлюється ст. 259 КУоАП.

Потрібно погодитися з думкою

При визначенні підвідомчості справ про адміністративні проступки необхідно враховувати також різні рівні підвідомчості і порядок послідовного їх виявлення. У залежності від цього можна виділити такі види підвідомчості справ про адміністративні правопорушення: 1) видова підвідомчість; 2) територіальна підвідомчість; 3) посадова підвідомчість.

Прикладом видової підвідомчості служать статті розділу 17 КУоАП. Саме в цьому розділі за певним державним органом або органом місцевого самоврядування закріпляється коло адміністративних проступків, які він має право розглядати і приймати по них відповідні рішення. Наприклад, органи мисливського господарства розглядають правопорушення, передбачені статтями 50, 912 і 1885 КУоАП.

Визначившись з видовою підвідомчістю, необхідно визначити територіальну підвідомчість, яка встановлюється ст. 276 КУоАП. Т. е. необходи119

Бахрах Д. Н. Адміністратівноє право: Учебник.- М.: Ізд. «БЕК», 1996.- С. 317.

120 Масленников М. Я. Адміністратівно-юрісдікционний процесс.- Воронеж, 1990.

158

> > > 159 > > >

мо визначити, який же саме орган адміністративної юрисдикції буде розглядати справу в залежності від місця здійснення правопорушення, місця проживання правопорушника або місць обліку транспортного засобу.

Посадова підвідомчість направлена на визначення правомочної посадової особи в рамках органу адміністративної юрисдикції по здійсненню тих або інакших действий121. Наприклад, ч. 2 ст. 242 КУоАП уточнює, що від імені органів мисливського господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право: 1) керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в області лісового господарства і його заступники; 2) начальник управління мисливського господарства; 3) керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в області лісового господарства і його заступники, керівники, головні лісничі державних органів лісового господарства Автономної Республіки Крим і областей; 4) керівники і головні лісничі гослесхозов, інших державних лесохозяйственних підприємств і організацій, а також державних лесоохотничьих і державних мисливських господарств.

121 Визначити таку посадову підвідомчість іноді буває дуже важко. Наприклад, виникають складності при визначенні посадових осіб, правомочних складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 255 КУоАП. У ряді випадків, положень ст. 255 КУоАП буває не досить, щоб визначити відповідну посадову особу органу адміністративної юрисдикції, наділеного правом складати протокол. Для уточнення такої посадової особи необхідно звертатися до відповідних відомчих нормативних актів, що позначається загалом на якості виробництва у справах про адміністративні правопорушення.

159

> > > 160 > > >