На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

ВСТУП

Вивчення питань адміністративної відповідальності і адміністративного процесу є складовою частиною спеціальної підготовки студентів юридичних вузів. Мета справжнього учбового посібника - озброїти тих, що навчаються відповідними знаннями для подальшого використання в професійній діяльності.

Проблемні питання, що Містяться в учбовому посібнику по кожній темі дозволяють розвинути у тих, що навчаються навики творчого мислення, здатності прийняття науково обгрунтованих рішень. Проблемні питання можуть бути використані для обговорення на семинарских і групових заняттях, підготовці наукових повідомлень або рефератів.

Висловлені в учбовому посібнику нетрадиційні точки зору будуть цікаві вченим, працюючим в даній сфері, оскільки носять дискусійний характер. До таких спірних точок зору можна віднести, наприклад, питання, пов'язані: з визначенням змісту адміністративно-правового примушення; з поняттям доведення у виробництві у справах про адміністративні правопорушення; з виділенням етапів в адміністративному розслідуванні як першій стадії виробництва у справах про адміністративні правопорушення; з визначенням адміністративної відповідальності і її співвідношенням з адміністративним стягненням і інш.

До однієї з найбільш спірних точок зору, висловлених в учбовому посібнику, відноситься питання про виділення в рамках системи права України самостійної галузі права - адміністративно-процесуального права України. Це питання з початку 50-х років XX сторіччя періодично підіймається в науковій юридичній літературі, а

> > > 4 > > >

також на рівні кандидатських і докторських робіт. На сьогоднішній день це актуальне питання залишається не дозволеним і вимагає до себе пильної уваги з боку вчених і відповідних досліджень по даній тематиці на високому теоретичному рівні.

Незважаючи на наявність дискусійних питань, учбова допомога не відійшла від викладу традиційних точок зору, чого склався в юридичній науці. Тому учбова допомога буде цікава і корисна не тільки студентам учбових закладів юридичної спрямованості, але і викладачам, а також практичним працівникам, які безпосередньо застосовують норми адміністративного і адміністративно-процесуального законодавства.

> > > 5 > > >