На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

ЗМІСТ

ВСТУП. ..3

Розділ 1.

АДМІНІСТРАТИВНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(МАТЕРІАЛЬНА ЧАСТИНА)...5

Розділ 1. Адміністративно-правове

примушення...5

з 1. Поняття і основні ознаки

адміністративно-правового

примушення. ..5

з 2. Види заходів адміністративно-правового

примушення. ..7

Розділ 2. Адміністративна відповідальність. .. 14

з 1. Адміністративна відповідальність як

особливий вигляд юридичної

відповідальності. .. 14

з 2. Нормативна основа адміністративної

відповідальності. Систематизація

законодавства про адміністративну

відповідальність. ..19

з 3. Функції адміністративної

відповідальності. ..27

з 4. Принципи адміністративної

відповідальності. ..34

з 5. Поняття адміністративної

провини і його ознаки...38

з 6. Класифікація адміністративних

проступків...43

Розділ 3. Склад адміністративної провини. ..49

з 1. Поняття і структура складу

адміністративної провини...49

з 2. Види складів адміністративних

проступків... 55

267

з 3. Об'єкт адміністративної провини...59

з 4. Об'єктивна сторона адміністративної

провини...63

з 5. Суб'єкт адміністративної провини. ..68

з 6. Суб'єктивна сторона

адміністративної провини... 74

Розділ 4. Адміністративні стягнення... 76

з 1. Поняття адміністративного стягнення... 76

з 2. Система адміністративних стягнень

по законодавству України. .. 79

з 3. Класифікація адміністративних

стягнень...86

з 4. Загальні правила накладення

адміністративного стягнення...89

з 5. Обставини, пом'якшувальні

і обтяжуючі адміністративну

відповідальність...91

з 6. Призначення адміністративного

стягнення при множинності

адміністративних проступків...99

з 7. Покладання обов'язку відшкодувати

заподіяний адміністративною

провиною майновий збиток... 101

Розділ 2.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ... 105

Розділ 5. Адміністративно-процесуальне

право... 105

з 1. Адміністративно-процесуальне право як наука і учбова

дисципліна... 105

з 2. Адміністративно-процесуальне

право в системі права України... 111

з 3. Поняття і структура

адміністративного процесу... 113

з 4. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні відносини... 122

268

Розділ 6. Загальна характеристика

виробництва у справах про

адміністративні правопорушення... 127

з 1. Поняття виробництва у справах

про адміністративні

правопорушення... 127

з 2. Правове регулювання і види

виробництв у справах про

адміністративні правопорушення... 130

з 3. Задачі і принципи виробництва

у справах про адміністративні

правопорушення... 133

з 4. Докази у виробництві

у справах про адміністративні

правопорушення... 141

з 5 Учасники виробництва у справах

про адміністративні

правопорушення... 146

з 6. Стадії виробництва у справах

про адміністративні

правопорушення... 153

з 7. Підвідомчість справ про

адміністративні правопорушення. .. 157

Розділ 7. Заходи забезпечення виробництва у справах про адміністративні

правопорушення. .. 160

з 1. Загальна характеристика заходів

забезпечення виробництва у справах

про адміністративні

правопорушення (процесуально-забезпечувальних заходів)... 160

з 2 Доставлення порушника... 162

з 3. Адміністративне затримання... 165

з4. Особистий огляд і огляд речей... 169

з 5. Вилучення речей і документів... 171

з 6. Відсторонення водіїв від управління

транспортними засобами, річковими

і маломірними судами і

огляд на стан

сп'яніння. .. 174

269

Розділ 8. Адміністративне

розслідування... 175

з 1. Збудження виробництва у справах

про адміністративні

правопорушення... 175

з 2. З'ясування фактичних

обставин. .. 184

з 3. Збудження справи про

адміністративну провину... 187

з 4. Напрям справи по

приналежності... 191

Розділ 9. Розгляд і прийняття постанови (рішення) у справі про адміністративне

правопорушення. .. 194

з 1. Загальні правила розгляду справ

про адміністративні

правопорушення... 194

з 2. Підготовка поділа до розгляду... 202

з 3. Аналіз зібраних матеріалів,

обставин справи (слухання справи)... 204

з 4. Прийняття постанови (рішення)

у справі... 207

з 5. Доведення постанови (рішення)

до зведення... 210

Розділ 10. Перегляд постанов (рішень) у справах про адміністративні

правопорушення... 212

з 1. Загальна характеристика стадії

перегляду постанов (рішень)

у справах про адміністративні

правопорушення... 212

з 2. Оскарження, опротестування

постанови (рішення) у справі. .. 215

з 3. Перевірка законності постанови

(рішення) і винесення рішення

по жалобі, протесту прокурора і його

реалізація... 218

270

Розділ 11. Виконання постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення... 221

з 1. Загальна характеристика стадії

виконання постанови (рішення)

про накладення адміністративного

стягнення... 221

з 2. Виконання постанов

(рішень) про накладення окремих

видів адміністративних стягнень. .. 224

Зразки процесуальних документів,

які складаються в порядку

виробництва у справах про

адміністративні правопорушення... 231

Додаток № 1... 232

Додаток № 2... 254